ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Osvojíte si praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací, a to spolků, nadací a nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných společností, církví a náboženských společností, politických stran a některých specifických účetních jednotek jako profesních komor, honebních společenstev a dalších. Je určen pro právnické osoby, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Je určen i pracovníkům veřejné správy, kteří rozhodují o přidělení dotací či kontrolují jejich čerpání a využití.

Obsahová náplň

POTŘEBNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY:

 • nový občanský zákoník – typy organizací,
 • veřejné rejstříky a sbírka listin,
 • nepřijatý zákon o veřejné prospěšnosti.

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ VČETNĚ NOVELY OD 1. 1. 2016:

 • účetní zásady, nutnost jejich dodržování,
 • vedení jednoduchého účetnictví,
 • účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví, rozbor na pokladním dokladu, povinnosti při práci s doklady dle § 82 daňového řádu a dodatečně nalezené doklady,
 • inventarizace a fyzická a dokladová inventura.

ÚČTOVÁNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD:

 • třída 0 – Dlouhodobý majetek, rozdíly proti Vyhlášce 500/2002 Sb., pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru,
 • třída 1 – Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti,
 • třída 2 – Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti,
 • třída 3 – Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení,
 • třída 9 – Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření.

PROBLÉMY DANĚ Z PŘÍJMŮ A DPH:

 • co je předmětem daně,
 • co není předmětem daně,
 • co je osvobozeno.

CO JE AUDIT:

 • audit účetní závěrky,
 • audit dotace,
 • co je potřeba si připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora,
 • druhy výroku, dopis auditora.

Lektor:
Ing. Anna Pelikánová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape