ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2016 U NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např. vyúčtování dotací, inventurizace účtů, sestavení rozpočtu na další rok apod.

Cieľová skupina

Kurz je určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací, kteří musí sestavit, schválit či podepsat účetní závěrku a sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Obsahová náplň

Rekapitulace potřebných předpisů pro neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky)

 • příprava na účetní závěrku (vazba na zákon o účetnictví, zřizovatele, statutární orgán),
 • inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů,
 • analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha),
 • závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.),
 • účtování dotací,
 • dary, darovací smlouvy, způsob účtování, vliv na daň z příjmu,
 • dědictví,
 • účetní závěrka – změny v účetních výkazech od 1. 1. 2016.

Sestavení přiznání k dani z příjmu:

 • veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů,
 • příjmy, výdaje, náklady, výnosy,
 • rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně,
 • příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně),
 • dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně.

Audity.

Účetní závěrka při vedení jednoduchého účetnictví

 • povinnosti z hlediska předpisů,
 • příjmy, výdaje,
 • sestavení závěrky, výkazy, přiznání k dani z příjmů.

Lektor:
Ing. Dagmar Beránková

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape