JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři se naučíte jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění.

Cieľová skupina

Kontrolním pracovníkům, auditorům a dalším profesím, které sestavují protokoly o kontrole, zprávy o zjištěních z provedeného auditu, zápisy a další odborné texty.

Obsahová náplň

Jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři.

Druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů – protokol o kontrole – zpráva – zápis – jejich náležitosti stanovené v novém kontrolním řádu a dalších právních předpisech.

Struktura protokolu nebo zprávy o kontrole – příklady věcných chyb – nepřípustné a nevhodné formulace – stylistické chyby – nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov – chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole.

Správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN – formální úprava textů – problematika psaní čísel – formální správnost a přesnost zjištění – příklad tabulky.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape