Kurz: Opatrovateľstvo

Popis kurzu

Cieľ kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.Cieľová skupina

Záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.Poznámka k cene

možnosť preplatenia cez UPSVaR - REPASKontaktná osoba

Šimová Jana, PhDr.
+421 911 454 254
avprievidza@gmail.com


Organizátor