KONFERENCE: DAŇOVÝ ŘÁD 2016 – XVI. ROČNÍK PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou.

V letošním šestnáctém ročníku podchytíme zejména ta témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Stejně jako v minulém ročníku jsme zvolili u vybraných témat namísto samostatného přednášejícího dva lektory z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, advokát, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku.

Již v dřívějších létech jsme se orientovali na otázky elektronického styku s finančními orgány. Letos budeme mít možnost zhodnotit fungování kontrolních hlášení po necelém roce “ostrého” provozu i pohovořit o nastupující elektronické evidenci tržeb a dalších očekávaných změnách v elektronické komunikaci se státní správou.

Stálým problémem zůstává postup k odstranění pochybností, zejména ve vztahu k vracení nadměrného odpočtu DPH. Na letošní konferenci bychom se na tuto problematiku chtěli podívat očima soudkyně Nejvyššího správního soudu.

I další témata – závaznost judikatury správních soudů i v poslední době často přetřásaný vztah penále a dalších sankcí jako výsledku správního trestání a jejich možná kolize s trestněprávní problematikou slibují mnoho podnětů k zamyšlení. Délka jednotlivých řízení přináší otázky možných negativních dopadů na ty subjekty, u kterých je v konečném důsledku rozhodnuto, že v daňové oblasti nepochybily. Proto zařazujeme i přednášku na téma odkladného účinku správních žalob. Sankce ve správní oblasti nejsou jedinou sférou, kde může dojít k trestání chyb. Samostatnou pozornost budeme věnovat i účinné lítosti u trestného činu zkrácení daně a jejím dopadům do správy daní.

Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních orgánů, advokátů Nejvyššího správního soudu apod. Na základě mnohostranného pohledu předpokládáme tradičně plodnou diskuzi u jednotlivých témat.

Cieľová skupina

Pro daňové a účetní poradce, pracovníky státní správy a další odbornou veřejnost.

Obsahová náplň

ODBORNÝ GARANT: Ing. Zdeněk Burda

1. den – 14. 11. 2016 9:00–09:05 Zahájení

9:05–11:00 Závaznost judikatury správních soudů, penále a další sankce – správní trestání x trestněprávní problematika – JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a JUDr. Petra Nováková, Ph.D.

11:30–13:00 Elektronická evidence tržeb a další očekávané změny v elektronické komunikaci se státní správou – MVDr. Milan Vodička

14:00–16:00 Postup k odstranění pochybností očima soudkyně Nejvyššího správního soudu – JUDr. Lenka Kaniová

16:00–16:30 – Neformální diskuze a pohoštění

2. den – 15. 11. 2016

9:00–11:00 Kontrolní hlášení po necelém roce jeho praktické aplikace – Ing. Tomáš Hajdušek, Ing. Jiří Fojtík

11:30–13:00 Odkladný účinek správní žaloby – JUDr. Jana Jarešová, Ph.D.

14:00–16:00 Účinná lítost u zkrácení daně a její dopady do správy daní – Mgr. Jakub Hajdučík

Lektor:
Ing. Jiří Fojtík

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
U Sluncové 14, PRAHA 8

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape