NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017

Základné info
 • Termín kurzov: 23.11.2016
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 255 Kč (2 690 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1605660 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 160566A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160566B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160566C - 9 146 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete mít přehled o nejvýznamnějších změnách, které v roce 2016 nastaly v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění. Na semináři lektoři upozorní na nejčastější chyby a nejasnosti z nich vyplývající. Seznámíte se se změnami, které v této oblasti nastanou od 1. 1. 2017.

Cieľová skupina

Zkušeným personalistům, mzdovým specialistům, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry.

Obsahová náplň

9:00–12:15 – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017

 • JUDr. František Vlasák

Aktuální legislativní situace – účast na nemocenském pojištění – okruh pojištěných osob – podmínky účasti na nemocenském pojištění – vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. DÁVKY NP:

 • podmínky nároku na dávky NP,
 • výše dávek, jejich výpočet a výplata,
 • uplatnění nároku na dávky,
 • povinnosti zaměstnavatele v NP.

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ:

 • pojem OSVČ,
 • podmínky účasti na důchodovém pojištění,
 • pojistné na důchodové pojištění,
 • placení záloh a pojistného,
 • přehled o výši pojistného,
 • nemocenské pojištění OSVČ.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

13:00–15:45 – POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017

 • Mgr. Šárka Chotěborská
 • aktuální informace z legislativy,
 • poplatníci pojistného a odvod pojistného,
 • zrušení II. pilíře a možnosti doplacení pojistného v I. pilíři,
 • vyměřovací základy,
 • sazby pojistného,
 • maximální vyměřovací základ,
 • přehled o výši pojistného – změny,
 • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

16:00–18:00 – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017

 • Jana Dorčáková
 • okruh pojištěných osob,
 • jednotlivé druhy důchodů a jejich výše,
 • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění.

VEDENÍ ELDP:

 • doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce,
 • vzorové příklady,
 • nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti.

NEZBYTNÁ SOUČINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI SEPISOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DŮCHODY:

 • používané tiskopisy,
 • další aktuální informace.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

Lektor:
Mgr. Šárka Chotěborská

Termíny kurzov

23.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape