MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů.

Cieľová skupina

Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží a provádějícím celní řízení, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsahová náplň

VÝKLAD ZÁKLADNÍCH CELNÍCH PŘEDPISŮ EU A ČR: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446,

 • nové celní předpisy ČR.

UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY CELNÍCH PŘEDPISŮ:

 • účel, základní celní předpisy, základní pojmy,
 • původ zboží.

CELNÍ HODNOTA:

 • pravidla celního hodnocení,
 • vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty,
 • vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží.

USTANOVENÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA ZBOŽÍ OD VSTUPU NA CELNÍ ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ DO DOBY, NEŽ JE PROPUŠTĚNO DO CELNÍHO REŽIMU:

 • vstup zboží na celní území Společenství, předložení zboží k celnímu řízení, souhrnná celní prohlášení, dočasné uskladnění zboží,
 • celní režimy,
 • propuštění zboží do celního režimu,
 • formy celních prohlášení,
 • pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy,
 • doklady nutné k celnímu řízení,
 • zjednodušené postupy v celním řízení.

CELNÍ DLUH:

 • vznik celního dluhu, formy úhrady, ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky),
 • zajištění celního dluhu.

CELNÍ PŘESTUPKY A CELNÍ DELIKTY:

 • skutkové podstaty, sankce,
 • celní sazebník integrovaný do TARIC CZ.

Na závěr TEST IES.

Lektor:
Marek Reinoha

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape