ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE V MZDOVEJ UČTÁRNI A AKTUÁLNE NOVINKY

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE V MZDOVEJ UČTÁRNI A AKTUÁLNE NOVINKY

Cieľová skupina

MZDÁRI, PERSONALISTI, ÚČTOVNÍCI, EKONOMOVIA, ZAMESTNÁVATELIA, A POD.

Obsahová náplň

Zdravotné a sociálne poistenie v mzdovej učtárni

 1. Parametre pre rok 2016: sadzby poistného, maximálne vymeriavace základy, hraničná výška príjmu pri odvodovej úľave
 2. Zamestnanec na účely zdravotného poistenia a výnimky z platenia poistného (dôchodcovia, študenti, zamestnanci s odvodovou úľavou)
 3. Inštitút odvodovej odpočítateľnej položky u nízkopríjmových zamestnancov: uplatnenie a registrácia zamestnancov, výpočet s ukážkami na príkladoch, vykazovanie poistného v mesačných výkazoch
 4. Inštitút odvodovej úľavy u zamestnávateľa a počnúc 1.1.2016 aj u zamestnancov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch: registrácii zamestnanca, výpočet s ukážkami na príkladoch, vykazovanie poistného v mesačných výkazoch na zdravotné a sociálne poistenie
 5. Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa na tlačive „Oznámenie pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“ z dôvodu nástupu na materskú, rodičovskú dovolenku, z dôvodu absencie, či neplateného voľna, vyplatenie príjmu pri skončení pracovného pomeru
 6. Príjem, z ktorého sa platí poistné na zdravotné poistenia, vykazovanie vymeriavacieho základu a preddavkov na poistné na tlačivách „Výkaz preddavkov zamestnávateľa“ a „Výkaz preddavkov platiteľa dividend“
 7. Vysporiadanie výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia s dopadom na daňovú povinnosť zamestnanca
 8. Vyplatenie podielov na zisku: povinnosti platiteľa, ako vypočítať a vykazovať preddavky na poistné, ako uplatniť zaplatené poistné pri výpočte dane
 9. Parametre pre rok 2016: sadzby poistného, maximálne denné a mesačné vymeriavacie základy, hraničná výška príjmu pri odvodovej úľave a u študentov v právnom vzťahu DBPŠ
 10. Definícia zamestnanca na účely sociálneho poistenia: rozsah platenia poistného v prehľadných tabuľkách, pojem pravidelný a nepravidelný príjem
 11. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: registrácia dohodárov (typy dohodárov v prihláškach a odhláškach), vykazovanie pravidelných a nepravidelných odmien na dvoch druhoch výkazov, maximálna mesačná odmena u DBPŠ a postup pri prekročení jej výšky za účelom povinnej registrácie študenta na účely DP
 12. Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa na tlačive „Registračný list fyzickej osoby“ a popis kódov pri registrácii zamestnancov v pracovnom pomere, dohodárov, štatutárov
 13. Definícia vymeriavacieho základu a vykazovanie poistného na tlačivách „Mesačný výkaz poistného a príspevkov“ a „Výkaz poistného a príspevkov“ pri vyplatení príjmu počas prerušenia povinného poistenia (napr. počas rodičovskej dovolenky) a po skončení pracovného pomeru
 14. Novinky pri zasielaní evidenčných listov dôchodkového poistenia s ukážkami na konkrétnych príkladoch
 15. Súbežné pracovné pomery: registrácia zamestnancov, mesačný výkaz na zdravotné a sociálne poistenie, osobitný postup pri vykazovaní poistného u zamestnancov s odvodovou úľavou, u štatutárov, u poslancov, u zamestnancov na rodičovskej dovolenke, pri vyplácaní doplatku po skončení pracovnoprávneho vzťahu, príklady
 16. Diskusia

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme o Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING. IVETA MATLOVIČOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape