VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2016

Základné info
 • Termín kurzov: 04.01.2017 - 05.01.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 4 707 Kč (3 890 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1700200 - 3 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 170020A - 7 391 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170020B - 10 503 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170020C - 13 226 Kč + D
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminář vás dobře připraví na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti.

Cieľová skupina

Všem, kteří budou sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 1. 2017; 9:00–14:00 – SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016
 • obsah účetní závěrky pro jednotlivé kategorie účetních jednotek,
 • změny jednotlivých částí účetní závěrky,
 • novinky v účetních výkazech pro rok 2016 pro jednotlivé kategorie účetních jednotek, srovnatelnost vykazovaných hodnot,
 • zveřejňování účetní závěrky,
 • základní závěrkové operace – kursové rozdíly, inventurní rozdíly, časové rozlišení, účetní odpisy, ošetření polhůtních závazků, tvorba dohadných položek, opravných položek, účetních i zákonných rezerv, přecenění majetkových podílů, zaúčtování daňové povinnosti, rezervy na splatnou daň, výpočet a zaúčtování odložené daňové povinnosti,
 • příprava účetnictví na sestavení základu daně.

2. seminář: 5. 1. 2017; 9:00–14:00 – SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2016

 • vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření,
 • podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání,
 • důraz položíme zejména na složité případy daňově neuznatelných nákladů a nezdanitelných výnosů a na oblasti, které byly v poslední době novelizovány,
 • pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období.

Lektor:
Ing. Ivana Pilařová

Termíny kurzov

04.01.2017 - 05.01.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape