MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A JEHO ÚLOHA V SOUDOBÉM EKONOMICKÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři vám lektor vysvětlí podstatu, nezbytnost a praktické použití komplexního a rozvinutého Manažerského účetnictví (Management Accounting, MA) včetně jeho funkcí, metod a realizačních technik v ekonomicky a finančně efektivním řízení soudobé firmy/podniku/businessu i organizace se všemi jeho současnými provázanými cíli a v praxi produktivními preferencemi. Tedy současně klíčového i nadstavbového informačního, řídícího a realizačního nástroje moderního řízení (Corporate managementu, CM) trvale úspěšné, systematicky i optimálně řízené a konkurenčně zhodnocované organizace i businessu napojených maximálně ekonomicky a zdrojově efektivně na trh a své partnery (zákazníky, dodavatele a jejich produktivní i cílené segmenty atd.).

Naučíte se znát, tvořit a využívat finanční (FIS) a nadstavbový manažerský informační systém (MIS) ve vazbě na komplexní MA a jeho vstupy, výstupy a potřeby, strukturovat MIS vyhovující aktuálním ICT požadavkům jako trvale zhodnocované nehmotné aktivum a technickou konkurenční výhodu. Naučíte se praktickým metodám, postupům a výpočtům při realizaci kvalitního CM prostřednictvím komplexního realizačního nástroje – MA a jeho standardních provázaných a jednotlivě probíraných oblastí i funkcí: Plánování, kontroly, podpory a realizace efektivních manažerských rozhodnutí a hodnocení a řízení firemní výkonnosti.

Budete znát i užívat MA včetně controllingu a jeho relevantní a v kvalitní praxi odzkoušené metody a techniky v tradičním – finančním i rozvinutém moderním – komplexním a ekonomickém pojetí, a to při respektování jeho krátkodobých – operativních, střednědobých – taktických a dlouhodobých – strategických cílů a ekonomicky i manažersky, ale i organizačně strukturovaných relevantních horizontů.

Naučíte se definovat a využívat interakce a strukturu komplexních (finančních a nefinančních) měřitelných ukazatelů i cílů soudobého MA a vhodně je spojit do následného odvození dnes nezbytné celkové firemní a business strategie (Corporate/Business Strategy – CBS) maximalizující celkovou hodnotu EV firmy/podniku i organizace a businessu v čase.

Budete umět odvodit a užít vhodnou strukturu celkové firemní (business) strategie, včetně jejich konstrukčních prvků a modelově a maticově ji odvodit pro konkrétní společnost – podnikatelský subjekt, vnímat a v praxi preferovat strategickou a budoucí orientaci a komplexnost rozvinutého MA i jeho metod a jím podporovaného, ale i realizované moderního CM, dále užívat MA jako nadstavbový systém řízení – CM současné firmy i jakékoliv organizace a trhem i poptávkou – zákazníky, ale i procesy formované organizace a vnímat je jako primární, zásadní a trvale rozvíjenou konkurenční výhodu.

Kdy pouze ti, co jsou efektivně ekonomicky řízeni a následně konkurenčně zhodnocováni a mají k tomu účinné nástroje a systém, tj. budou činit nejrychlejší, nejvíce produktivní a správná manažerská a vlastnická i investorská rozhodnutí, budou v budoucnu úspěšní a přežijí na stále více rizikovém a konkurenčním trhu.

Cieľová skupina

Zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolery, reportingové specialisty, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele společností/firem, motivované podnikatele a investory, ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí systematicky zefektivnit, upgradovat i propojit ekonomiku, finance, provoz a business svojí firmy/společnosti a organizace pomocí komplexního nadstavbového a provázaného manažerského účetnictví (MA) a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení, včetně jeho systémů i metod, a tím kontinuálně i systematicky zhodnocovat svůj business i sebe.

Obsahová náplň

POJETÍ, ZÁSADNÍ ÚLOHA A APLIKACE MA V EKONOMICKÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ A CM (CORPORATE MANAGEMENTU): Definice MA, jeho základní charakteristiky a prvky i horizonty a vztah s controllingem – MA – syntetizující informační, manažerský a rozhodovací nástroj pro komplexní řízení firmy, organizace a businessu – MA pojaté jako nadstavbový systém řízení současné firmy a organizace a zásadní postupně budovaná konkurenční výhoda.

FUNKCE A PROVÁZANÉ OBLASTI (PLÁNOVÁNÍ, KONTROLA, ROZHODOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ/ŘÍZENÍ EFEKTIVITY A VÝKONNOSTI), VZTAHY A INTERAKTIVNÍ CÍLE ROZVINUTÉHO MA: Hlavní oblasti a funkce MA a jejich vztahy – vztah a užití cílů a nadstavbový cíl – tvorba a maximalizace hodnoty firmy v čase (enterprise value – EV) v rozvinutém MA.

VSTUPY A VÝSTUPY MA A JEHO METOD, INFORMAČNÍ PODPORA PODNIKOVÝMI IT SYSTÉMY (ERP-FIS A MIS – MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM) A JEJICH STRUKTURA: Hlavní vstupy MA a jejich podstata, vztahy MA a finančního účetnictví – finanční a manažerský informační systém (FIS a MIS), jejich zdroje a aplikace v praxi – pojetí a aplikace MIS jako hlavního a nadstavbového firemního i organizačního IS.

TRADIČNÍ A KOMPLEXNÍ MODERNÍ POJETÍ A UŽITÍ MA (VČETNĚ CONTROLLINGU) V PODNIKOVÉ PRAXI: Tradiční finančně orientované MA včetně finančního controllingu a jeho užití – moderní – rozvinuté a komplexní MA, jeho struktura a užití pro soudobé konkurenční firmy/organizace a jejich management i vlastníky, ale i investory.

KRÁTKODOBÉ (OPERATIVNÍ) A DLOUHODOBÉ (TAKTICKÉ A STRATEGICKÉ) MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ, PŘÍKLADY A KONKRÉTNÍ APLIKACE V PODNIKOVÉ, MANAŽERSKÉ, VLASTNICKÉ A INVESTORSKÉ PRAXI: Krátkodobé a operativní rozhodování a řízení i pojetí MA – operativní horizont (nákladové účetnictví a jeho pojetí nákladů, standardy a normativy, manažerské kalkulace, analýza odchylek, rozpočtovaní – soustava, vztahy a aplikace dílčích a celkových rozpočtů v podniku/firmě – budgeting) – taktické a strategické rozhodování a řízení i pojetí MA – taktický a strategický horizont (plánování, rozhodování o investicích a investičních projektech, riziku, konstrukce a aplikace podnikové strategie – business/corporate strategy).

STRUKTURA A PROVÁZANOST KOMPLEXNÍCH CÍLŮ ROZVINUTÉHO MA, JEHO VAZBA NA STRATEGII, TRVALÉ KONKURENČNÍ ZHODNOCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A EV: Definice, interakce a struktura komplexních (finančních a nefinančních) cílů soudobého MA – spojení těchto cílů, následné odvození celkové firemní strategie (Corporate Strategy – CS) maximalizující EV v čase.

PODNIKOVÁ/FIREMNÍ STRATEGIE – CS, JEJÍ NEZBYTNOST, TVORBA, EFEKTIVITA A PRAKTICKÉ UŽITÍ V CM: Vztah MA a CS – definice, tvorba a užití CS – odvození a základní aplikace celkové firemní (business) strategie.

Lektor:
Ing. Tomáš Petřík

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape