KOMPLEXNÍ OCENĚNÍ PODNIKU A BUSINESSU, ROZBOR A UŽITÍ CELKOVÉ FIREMNÍ STRATEGIE VČETNĚ KPIs (FV/CBS)

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři se naučíte produktivně pojmout a užít celkovou hodnotu společnosti EV (Enterprise Value) jako jednoho funkčního a fungujícího (going concern) celku a finálního soudobého měřítka i cíle firmy/podniku a businessu, její funkce i cílení v soudobém ekonomickém a finančním řízení (CM) a jeho systémech (MA).

Naučíte se ocenit firmu a business jako jeden funkční celek, včetně užití komplexních oceňovacích metod (výnosové, majetkové, komparační) a využití jejich výsledků, vstupů a výstupů pro kvalitní ekonomické a finanční řízení, použít praktické úplné expertní a manažersky produktivní odvození celkové – tržní hodnoty společnosti (EV) včetně jejích zásadních provázaných vstupů a analytické podpory (strategická analýza, finanční plán, hlavní a podpůrné metody i nutné testování ocenění, rámující vazby na kapitálový trh atd.) v podobě finálního výsledkového a výkonnostního ukazatele i měřítka na konkrétní velké fungující společnosti založené podle českého práva, operující na národním a EU trhu.

Budete umět referovat tržní hodnotu a tržní ocenění (market value/valuation) firmy i businessu, ale i jejích aktiv a kapitálu a umět s ním konkurenčně a manažersky i podnikatelsky investorsky pracovat.

Lektor vám ozřejmí, jak definovat a odvodit produktivní, dnes zásadní a nezbytnou firemní/podnikovou a business strategii (Corporate/Business strategy – CBS) a znát její úlohu i praktické užití v současném efektivním ekonomickém a finančním řízení a systematickém zhodnocování firmy a businessu, vysvětlí nezbytnost a účinnost výkonnostního řízení (performance management) a provázaných výkonnostních ukazatelů (KPIs) a jejich praktické aplikace do moderního ekonomického a finančního řízení založeném na definovaných a měřitelných cílech a provázaných motivacích.

Naučíte se vytvořit a užít produktivní a komplexní firemní/business strategii ztělesněnou v praxi v konkrétních efektivně provázaných cílech a vhodně příčinně strukturovaných ukazatelích (KPIs/KSIs) maximálně zhodnocující společnost i business v čase vzhledem k odvětví, oboru, konkurenci a trhu, prakticky odvodit konkrétní korporátní strategie CBS službové společnosti a jeho konkrétní realizační postup.

Budete umět vytvořit finální manažerské schéma/matici CBS pro konkrétní společnost i její business, včetně její standardizované struktury, manažerských oblastí a realizačních nástrojů, ale i neopominutelných řízených business a organizačních procesů, vhodných pro jakoukoliv soudobou společnost a business i moderní organizaci.

Cieľová skupina

Zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business i investičním povědomím a cílením, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní profesionály, manažerské účetní, kontrolery, firemní a investiční analytiky, pracovníky, manažery i podnikatele a vlastníky formující a užívající firemní/podnikovou a business strategii včetně moderních KPIs, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele společností/firem, motivované podnikatele a investory, ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit, upgradovat i propojit a dnes nezbytně systematicky strategicky a parametricky řídit ekonomiku, finance, provoz a business svojí firmy/společnosti a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení, včetně jeho systémů i metod zarámovaných celkovou firemní a business a organizační strategií (CBS) a tím kontinuálně i systematicky zhodnocovat svůj business i sebe.

Obsahová náplň

KOMPLEXNÍ OCENĚNÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU

 • účel ocenění firmy a podniku i businessu jako jednoho funkčního a fungujícího celku, odvození celkové hodnoty společnosti EV (Enterprise Value) a její úloha v soudobém ekonomickém a finančním řízení,
 • druhy cílené hodnoty a ceny firmy, podniku a businessu – tržní hodnota, investiční hodnota, objektivizovaná hodnota,
 • komplexní strategická analýza, její vstupy a výstupy,
 • finanční analýza pro účely ocenění firmy a podniku a její aplikace,
 • rozdělení aktiv a kapitálu na provozně potřebná (operating assets) a nepotřebná (non operating assets) a odvození i preference provozního zisku z hlavní činnosti (core business),
 • strukturovaný finanční plán pro komplexní firemní ocenění,
 • rozbor a aplikace nejrozšířenějšího DCF (discounted cash flows) ocenění perspektivní společnosti,
 • praktické ocenění konkrétní a fungující společnosti podnikající v odvětví cestovního ruchu a služeb s ním spojených (LTI – leisure time industry) a jeho postup,
 • výsledné a souhrnné ocenění konkrétní (LTI) společnosti a jeho struktura,
 • preference tržní hodnoty i ceny a tržního ocenění, jeho úloha v současném ekonomickém a finančním řízení a manažerském účetnictví pojatém jako komplexní nástroj i ucelený a nadstavbový systém, ale i realizační nástroj řízení a CM.

FIREMNÍ STRATEGIE (CORPORATE/BUSINESS STRATEGY):

 • definice firemní a podnikové strategie (Corporate/Business strategy – CBS) a její nutnost v současném efektivním ekonomickém a finančním řízení,
 • struktura a účel CBS a forma interaktivních cílů ji ztělesňující, vize a mise firmy a businessu,
 • vstupy a výstupy CBS,
 • měření a hodnocení CBS a její měřítka a hodnotící ukazatele,
 • formy a úloha výkonnostních a klíčových výkonnostních ukazatelů (performance/key performance indicators – KPIs) v CBS a ekonomickém a finančním řízení,
 • praktické odvození konkrétní korporátní strategie službové společnosti podnikající v poradenských službách a jeho kompletní postup,
 • schéma a matice standardní CBS pro konkrétní společnost, její struktura manažerské oblasti a akce včetně neopominutelných business procesů a její praktické realizační nástroje.

Lektor:
Ing. Tomáš Petřík

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape