UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE OSVČ, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY K POJIŠTĚNÍ ZA ROK 2016 A ZMĚNY PRO ROK 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene změny v roce 2016 v daních z příjmů (a tedy i dopady do daňové evidence), v zákonu o rezervách, zákonech o pojistném a probere problematické operace zejména s ohledem na uzavření roku. Velký důraz bude klást na optimalizaci – legální dosažení úspory na dani z příjmů a pojistném. Vyloží nejen teoreticky, ale i na souvislém příkladu, kdy názorně provede propočet mnoha variant zdanění. Výsledkem pak bude názorná ukázka daňového přiznání a přehledů na pojistné včetně způsobu podání. Na závěr lektorka probere změny v daních z příjmů fyzických osob a pojistném od roku 2017. Dostatečný prostor bude věnován dotazům.

Cieľová skupina

Seminář je určen daňové i účetní veřejnosti a podnikatelům – osobám samostatně výdělečně činným.

Obsahová náplň

PŘEHLED ZMĚN V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ROCE 2016 (DLE AKTUÁLNÍHO VÝVOJE), zejména:

 • daňové zvýhodnění na děti,
 • solidární zvýšení daně,
 • dopady uplatnění paušálních výdajů,
 • dopady změny minimální mzdy v zákonu o daních z příjmů,
 • dopady ukončení II. pilíře důchodového spoření,
 • elektronická evidence tržeb,
 • fotovoltaické elektrárny a rezervy na likvidaci odpadu apod.

UZAVŘENÍ EVIDENCE ZA ROK 2016:

 • obchodní majetek – vymezení, důsledky vložení do obchodního majetku, uplatňování souvisejících výdajů a daňová optimalizace, paušální výdaj na auto,
 • problematické operace (odpisy, leasing, zůstatkové ceny, kursové rozdíly atd.), kontrolní vazby,
 • inventarizace majetku a závazků.

SKUTEČNÉ VÝDAJE VERSUS VÝDAJE UPLATŇOVANÉ PAUŠÁLEM – ROZDÍLY, OPTIMALIZACE:

 • přechod mezi nimi navzájem a daňové dopady ve formě zdanění v roce předcházejícím,
 • omezení výdajových paušálů včetně změn v roce 2016,
 • omezení uplatňování slev při uplatňování výdajů paušálem včetně změn v roce 2016.

ROZDĚLENÍ ZÁKLADU DANĚ:

 • rozdělení v rámci smlouvy o sdružení (od roku 2014 smlouvy o společnosti),
 • rozdělení na spolupracující osoby (včetně rodinného závodu),
 • porovnání s podnikáním v rámci obchodní korporace (např. s. r. o.) – rozdíly ve zdanění.

SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DPFO 2016:

 • aktuální formuláře,
 • změny oproti roku 2015,
 • povinnost elektronického podávání, forma podání, změny od roku 2016.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ:

 • osoby hlavní a vedlejší, rozlišení, dopady,
 • změny v pojistném,
 • vyplnění přehledů na ČSSZ/OSSZ a zdravotní pojišťovny, lhůty podání a placení.

RŮZNÉ:

 • odpočty od základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění na děti včetně změn v roce 2016,
 • solidární zvýšení daně a jeho důsledky změny v roce 2016,
 • daňová optimalizace a její praktická aplikace – využití legálních možností úspory daně i pojistného,
 • aktuální stanoviska České daňové správy, závěry Koordinačních výborů, judikatura – důraz na nejnovější z posledního roku.

SOUVISLÝ A KOMPLEXNÍ ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLAD, KTERÝ DOPLNÍ VÝKLAD TEORETICKÝCH USTANOVENÍ POMOCÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ A OPERACÍ K VYBRANÝM PROBLEMATIKÁM, např.:

 • uplatnění zvýhodnění na děti a složitější kombinace,
 • vyčíslení majetkového prospěchu pro účely osvobození bezúplatných příjmů (zápůjčky, výpůjčky, výprosy),
 • optimalizační propočty rozdělení příjmů na spolupracující osoby a na účastníky smlouvy o společnosti (sdružení) – ukázka propočtu možných variant a výběr nejvýhodnější (úspory na dani z příjmů, úspory na pojistném),
 • optimalizační propočty uplatnění skutečných výdajů a výdajů paušálem,
 • optimalizační propočty paušálu na pohonné hmoty a parkovné, na daňově odpisy atd.,
 • z vybrané optimální varianty bude předvedeno konkrétní vyplnění daňových přiznání, přehledů na pojistné, a to včetně ukázky elektronického podání prostřednictvím EPO či datových schránek.

ZMĚNY OD 1. 1. 2017:

 • vedení daňové evidence a zdanění příjmů fyzických osob,
 • sociální zabezpečení,
 • zdravotní pojištění.

DISKUZE A DOTAZY

Lektor:
Mgr. Ing. Dagmar Christophová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape