ÚČETNICTVÍ A DANĚ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016 A NOVINKY PRO ROK 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Zopakujete si účetní, daňovou a související úpravu právních předpisů platnou v roce 2016 a z teoretického i praktického výkladu zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do aktuální praxe neziskových organizací. Současně získáte přehled o změnách v zákoně o účetnictví a ostatních účetních předpisech pro neziskové organizace a též o změnách v navazujících daňových předpisech (zejména daň z příjmů) relevantních od 1. 1. 2017 pro nestátní neziskové organizace.

Cieľová skupina

Finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Školení je relevantní pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky 504/2002 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

Shrnutí obecné problematiky nestátních neziskových organizací s vazbou na účetnictví a daně (veřejný rejstřík, soudní poplatky, veřejná prospěšnost, elektronická evidence tržeb apod.).

Shrnutí právní úpravy v účetnictví a daních platné v roce 2016 pro nestátní neziskové organizace (NNO):

 • zákon o účetnictví,
 • vyhláška 504/2002 Sb., provádějící některá ustanovení zákona,
 • České účetní standardy pro nevýdělečné organizace,
 • zákon o daních z příjmů:
  • kdo je veřejně prospěšný poplatník,
  • jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků,
  • jaké příjmy NNO jsou osvobozené,
  • jak zdaní NNO přijaté dary,
  • jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití,
 • silniční daň,
 • DPH,
 • daň z nemovitostí,
 • daň z převodu nemovitostí.

Objasnění změn účetních předpisů platných pro NNO od 1. 1. 2017.

Objasnění změn daňových předpisů platných pro NNO od 1. 1. 2017.

V průběhu praktické příklady.

Dotazy a odpovědi.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape