ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016 A NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH PRO ROK 2017

Základné info
 • Termín kurzov: 21.02.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 650 Kč (2 190 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1706030 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 170603A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170603B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170603C - 7 446 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na kurzu si zopakujete některá pravidla pro sestavení účetní závěrky nestátních neziskových organizací účtujících dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Na praktických příkladech si ukážeme některá účetní specifika těchto organizací a dozvíte se, jaké změny platí od 1. 1. 2017. Lektorka shrne klíčové zásady pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2016 včetně konkrétních informací k promítnutí do přiznání a zjistíte, jaké daňové změny specifické pro nestátní neziskový sektor jsou platné od 1. 1. 2017.

Cieľová skupina

Účetním, finančním manažerům a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Školení je relevantní pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky 504/2002 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

Shrnutí obecné problematiky nestátních neziskových organizací s vazbou na účetnictví a daně (veřejný rejstřík, soudní poplatky, veřejná prospěšnost, elektronická evidence tržeb apod.).

Shrnutí právní úpravy v účetnictví a daních platné v roce 2016 pro nestátní neziskové organizace (NNO) – zdůraznění skutečností významných pro účetní závěrku za rok 2016 a pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2016:

 • zákon o účetnictví,
 • vyhláška č. 504/2002 Sb., provádějící některá ustanovení zákona,
 • České účetní standardy pro nevýdělečné organizace,
 • zákon o daních z příjmů:
  • kdo je veřejně prospěšný poplatník,
  • jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků,
  • jaké příjmy NNO jsou osvobozené,
  • jak zdaní NNO přijaté dary,
  • jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně,
  • možné snížení základu daně a podmínky použití.

Objasnění změn účetních předpisů platných pro NNO od 1. 1. 2017.

Objasnění změn v zákoně o daních z příjmů platných pro NNO od 1. 1. 2017.

V průběhu praktické příklady. Dotazy a odpovědi.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Termíny kurzov

21.02.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape