PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2017.

Cieľová skupina

Daňovým specialistům, účetním a pracovníkům ekonomických útvarů.

Obsahová náplň

Přednášející se v úvodu semináře zmíní o změnách v průběhu roku 2016 (novela ve vazbě na zavedení EET, novela navazující na změny celních předpisů, rozšíření tuzemského reverse charge).

Dále bude seminář zaměřen na očekávané změny zákona o DPH od ledna 2017 podle aktuálního legislativního stavu.

Od příštího roku lze podle dosavadního návrhu novely očekávat změny např. v těchto oblastech:

  • společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení) – každý z členů bude svá přijatá a uskutečněná plnění vykazovat podle obecných pravidel,
  • nespolehlivé osoby – má dojít k rozšíření institutu nespolehlivého plátce tak, aby jej nebylo možné obcházet založením nové osoby bez cejchu „nespolehlivý plátce“,
  • opakovaná plnění – pokud je zdanitelné plnění poskytováno po dobu delší než 12 měsíců a nedojde během tohoto období k přijetí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku,
  • povinnost odvést DPH z přijatých záloh – v návaznosti na rozsudky Evropského soudního dvora se doplňuje výčet údajů, které musí být o plnění známy ke dni přijetí zálohy, aby v takovém případě vznikla povinnost přiznat DPH ještě před uskutečněním plnění,
  • vyrovnání odpočtu u mank např. na zásobách – pokud byl uplatněn odpočet a následně došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, vzniká povinnost vrácení odpočtu, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl,
  • lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění – pokud dojde k uskutečnění plnění u dlouhodobého majetku, které vede k jednorázové úpravě odpočtu daně, má se posunout lhůta pro úpravu na okamžik uskutečnění daného plnění,
  • rozšíření lokálního reverse charge – nově by měl být režim zaveden na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a dále u různých forem nucených dodání majetku,
  • ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou – jako opatření proti daňovým podvodům se navrhuje rozšířit okruh situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem. Má jít o případ, kdy úplata za plnění je poskytnutá virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Lektor:
Ing. Ivana Langerová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Táboritská 23/1000, PRAHA 3

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape