PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2017

Základné info
 • Termín kurzov: 07.12.2016 - 08.12.2016
 • Miesto konania: U Sluncové 14, PRAHA 8
 • Cena: 4 586 Kč (3 790 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1606000 - 3 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 160600A - 7 201 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160600B - 10 233 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160600C - 12 886 Kč + D
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2017.

Cieľová skupina

Daňovým specialistům, účetním a pracovníkům ekonomických útvarů.

Obsahová náplň

Přednášející se v úvodu semináře zmíní o změnách v průběhu roku 2016 (novela ve vazbě na zavedení EET, novela navazující na změny celních předpisů, rozšíření tuzemského reverse charge).

Dále bude seminář zaměřen na očekávané změny zákona o DPH od ledna 2017 podle aktuálního legislativního stavu.

Od příštího roku lze podle dosavadního návrhu novely očekávat změny např. v těchto oblastech:

 • společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení) – každý z členů bude svá přijatá a uskutečněná plnění vykazovat podle obecných pravidel,
 • nespolehlivé osoby – má dojít k rozšíření institutu nespolehlivého plátce tak, aby jej nebylo možné obcházet založením nové osoby bez cejchu „nespolehlivý plátce“,
 • opakovaná plnění – pokud je zdanitelné plnění poskytováno po dobu delší než 12 měsíců a nedojde během tohoto období k přijetí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku,
 • povinnost odvést DPH z přijatých záloh – v návaznosti na rozsudky Evropského soudního dvora se doplňuje výčet údajů, které musí být o plnění známy ke dni přijetí zálohy, aby v takovém případě vznikla povinnost přiznat DPH ještě před uskutečněním plnění,
 • vyrovnání odpočtu u mank např. na zásobách – pokud byl uplatněn odpočet a následně došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, vzniká povinnost vrácení odpočtu, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl,
 • lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění – pokud dojde k uskutečnění plnění u dlouhodobého majetku, které vede k jednorázové úpravě odpočtu daně, má se posunout lhůta pro úpravu na okamžik uskutečnění daného plnění,
 • rozšíření lokálního reverse charge – nově by měl být režim zaveden na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a dále u různých forem nucených dodání majetku,
 • ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou – jako opatření proti daňovým podvodům se navrhuje rozšířit okruh situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem. Má jít o případ, kdy úplata za plnění je poskytnutá virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Lektor:
Ing. Ivana Langerová

Termíny kurzov

07.12.2016 - 08.12.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
U Sluncové 14, PRAHA 8

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape