Seskupovací (klastrová) analýza

Základné info
 • Termín kurzov: 28.02.2017
 • Miesto konania: Krakovská 7, Praha 1
 • Cena: 6 776 Kč (5 600 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena je určena pro komerční sféru. Pro státní správu a zdravotnictví poskytujeme 15% slevu, pro školství 20% slevu ze základní ceny kurzu. Při přihlášení více účastníků z jedné společnosti na stejný kurz nabízíme cenové zvýhodnění.
 • Organizátor: ACREA CR, spol. s r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seskupovací analýza umožňuje roztřídit pozorované jednotky (zákazníky, výrobky, regiony apod.) do několika skupin tak, aby si případy ve stejné skupině byly co nejvíce podobné a naopak, případy z různých skupin se co nejvíce odlišovaly.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s principy základních seskupovacích metod (hierarchické seskupování, K means a dvoustupňové seskupování) a ukázat možnosti jejich využití. Důraz je kladen na praktické aplikace metod, na porozumění a interpretaci výsledků a výběr vhodné metody pro daný problém. Matematické aspekty modelu a algoritmů jsou zahrnuty pouze pro vysvětlení významu a principů seskupování.

Cieľová skupina

Kurz je určen těm, kteří hledají v datech homogenní skupiny případů nebo typické, často se opakující vzory chování. Seskupovací analýza se často užívá pro řešení úlohy segmentace.

Obsahová náplň

Program kurzu:

 1. podobnost/vzdálenost datových profilů
 2. různé typy měr vzdálenosti resp. podobnosti dat
 3. standardizovaná a nestandardizovaná data, význam standardizace při aplikaci měr
 4. vytváření homogenních skupin pomocí vzdáleností
 5. hierarchické seskupování: princip, kritéria tvorby skupin, vyhodnocování
 6. metoda K-means
 7. dvoustupňové seskupování
 8. volba počtu skupin
 9. využití pro další analýzu

Lektor:
Mgr. Lubomíra Červová

Termíny kurzov

28.02.2017

9:00 - 16:30 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Petra Formánková
tel: +420 234 721 422
mobil: +420 605 871 522
e-mail: kurzy@acrea.cz

Adresa
Krakovská 7, 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
email: kurzy@acrea.cz
web: www.acrea.cz

Adresa
ACREA CR, spol. s r.o.
Krakovská 7, Praha 1 Zobraziť na mape