Bratislava

Verejné obstarávanie - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je komplexne informovať verejných obstarávateľov o ustanoveniach úplne nového zákona o verejnom obstarávaní, hlavným cieľom seminára bude informovať poslucháčov o nových finančných limitoch pre zákazku s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky. Ako identifikovať bežnú dostupnosť na trhu – test bežnej dostupnosti. Ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s „novým“ zákonom.

Cieľová skupina

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov

Obsahová náplň

Výnimky zo zákona
Príloha č. 1 zákona
Bežná dostupnosť
Podlimitné zákazky podľa § 108
Podlimitné zákazky s využitím ET § 109 – 112
Podlimitné zákazky bez využitia ET (§ 113 až 116)
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
Podlimitná koncesia podľa § 118
Diskusia

Termíny kurzov

14.12.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: info@otidea.sk

Adresa
M. Rázusa 23A/8336, 010 01 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 124 580
mobil: +421 914 124 580
email: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape