Bratislava

Verejné obstarávanie - Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je komplexne informovať verejných obstarávateľov o ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní v kontexte aktuálnych zmien od 1.11.2017, hlavným cieľom seminára bude informovať poslucháčov o nových finančných limitoch pre zákazku s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky. Ako identifikovať bežnú dostupnosť na trhu – test bežnej dostupnosti. Ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Cieľová skupina

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov

Obsahová náplň

Výnimky zo zákona

  • Príloha č. 1 zákona
  • Bežná dostupnosť – kedy obstarávať cez EKS (od 1.11.2017 dobrovoľne)
  • Register partnerov verejného sektora
  • Podlimitné zákazky podľa § 108
  • Podlimitné zákazky s využitím ET § 109 – 112
  • Podlimitné zákazky bez využitia ET (§ 113 až 116)
  • Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
  • Podlimitná koncesia podľa § 118

Diskusia

Termíny kurzov

21.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
M. Rázusa 23A/8336, 010 01 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)