Kurz: Školenie ADR iných ako vodičov (podľa kapitol 1.3 a 8.2.3 dohody ADR)

Popis kurzu

získať prehľad o požiadavkách dohody ADR na prepravu nebezpečných vecí po cesteObsah kurzu

obsah školenia sa prispôsobuje požiadavkám účastníkov školenia v závislosti od ich pracovnej náplne OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdfCieľová skupina

Osoby, ktoré pracujú ako

 • prevádzkovateľ cestných vozidiel,
 • riadiaci pracovník,
 • dispečer, disponent,
 • odosielateľ,
 • príjemca,
 • osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečné veci,
 • osoby, ktoré balia nebezpečné veci,
 • osoby, ktoré plnia nebezpečné veci do cisterien alebo vyprázdňujú cisterny,
 • osoby pracujúce ako zasielatelia alebo v zasielateľských agentúrach,
 • vodiči podlimitnej prepravy,
 • vodiči vozidiel iných, ako sú vodiči, ktorí sú držiteľmi osvedčenia v súlade s bodom 8.2.1, zúčastnení na cestnej preprave nebezpečných vecíCertifikát

osvedčenie o školeníKontaktná osoba

RNDr. Michal Cingel
+421 918 792 470
skolenia@dekra.sk


Organizátor