Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámiť účastnikov o zmenách a vysvetliť legislatívu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej uplatňovanie v praxi.

Cieľová skupina

Aktualizačná odborná príprava je určená záujemcom, ktorým končí resp. bude končiť platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostných technikov.

Obsahová náplň

Dňa 09. 03. 2006 nadobudol účinnosť zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 02. 01. 2016. Zmysle zákona musí každý bezpečnostný technik absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu po 5 rokoch. Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je taktiež potrebné predložiť k získaniu osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.

Spôsob ukončenia: záverečná písomná, testová a ústna skúška

Lektor:
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., Ing. Marek Orság

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvnovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Termíny kurzov

08.03.2017 - 09.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Tibenská
mobil: +421 911 936 014
e-mail: kurzy@naucime.sk

Adresa
Štefánikova 6/96, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 0911/936-014 Jazyky: 0902/930-203
email: info@naucime.sk
web: naucime.sk/

Adresa
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.
Štefánikova 6/96, Trnava Zobraziť na mape