Manažérske zručnosti III: Motivácia — kľúč k špičkovým výkonom

Základné info
 • Termín kurzov: 20.06.2018 + 1 ďalší termín
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosti účastníkov motivovať spolupracovníkov k efektívnym a spoľahlivým

výkonom.

 • Zvládnuť efektívne využívať rôzne typy motivácie k dosahovaniu cieľov tímu.
 • Zdokonaliť sa vo vedení motivačných rozhovorov.

Cieľová skupina

Kolegov motivujú len peniaze. Je to naozaj tak? Tento kurz presvedčí aj najväčších skeptikov, že nielen peniaze hýbu naším manažérskym svetom a svetom našich spolupracovníkov. Výrok Jana Wericha: „Radši míň za to, co radši“ je kľúč k mysliam a srdciam nás všetkých. Čo mám radšej? Čo má radšej môj spolupracovník? A je to pre nás také dôležité, že pri rozhodovaní, čo a ako budem robiť, nie sú „peniaze až na prvom mieste“? Tento kurz sa vhodne dopĺňa s kurzom „Dôsledné riadenie k vysokým výkonom“ a kurzom „Budovanie High Performance tímu“.

Obsahová náplň

Motivácia

 • Osobná motivácia.
 • Atmosféra pracovnej skupiny – tímu.
 • Možnosti motivácie vo vzťahu manažér – spolupracovník.

Základné teórie motivácie a ich využitie v manažérskej praxi

 • Maslow, Herzberg, McGregor teórie a ich aplikácia (relatívne staršie, ale prakticky použiteľné).
 • Niečo novšie: Daniel Pink: Drive, prekvapujúce zistenia o tom, čo nás motivuje.

Stanovovanie cieľov

 • Význam vízie pre tím, SMART ciele.

Ako motivačne poskytovať spätnú väzbu

 • Spätná väzba, pochvala, pozitívne usmerňovanie.

Ocenenie v pracovných vzťahoch

 • Ocenenie je viac ako pochvala.
 • Ocenenie sa vyjadruje rôznou formou.
 • Každý z nás si váži inú formu ocenenia.

Pygmalion Effect a Tom Sawyer Effect Ako funguje motivácia

 • Očakávania, spravodlivosť, zameranie na cieľ.

Stimuly a podnety Praktické rady, ako motivovať spolupracovníkov Motivačné rozhovory Rešerš vybranej knihy o motivácii

Lektor:
Patrik Tóth

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

20.06.2018
01.10.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+451 2 544 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)