Aplikačná prax legislatívy materskej školy v úvode nového školského roka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvýšenie právneho povedomia vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl (MŠ), zamestnancov školských úradov, príp. zástupcov zriaďovateľov MŠ. Poskytnutie záverov a návrhov námetov na riešenia problematiky z vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP v MŠ.

Cieľová skupina

Vedúci pedagogickí zamestnanci MŠ, zamestnanci školských úradov, zástupcovia zriaďovateľov MŠ.

Obsahová náplň

  1. Výber z platnej legislatívy materskej školy (z.č.245/2008 Z. z. školský zákon, z.č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, z.č.317/2019 Z.z. o PZ a OZ v platnom znení, vyhláška č.306/2008 Z.z. o materskej škole v platnom znení, …).
  2. Výňatok z vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP v MŠ platného od 1.9.2015.
  3. Diskusia.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2/501 177 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 podľa záujmu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape