PROKRASTINÁCIA NIE JE LENIVOSŤ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnutie návodov ako zlepšiť organizáciu času a zvýšiť efektivitu práce pri vedomom zásahu prokrastinácie do pracovného/osobného života.

Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť:

  • ako prekonať vrodené sklony k nehospodárnemu využívaniu času, závislostiam a zlozvykov,
  • ako lepšie zvládať vlastné zlyhanie a vedieť sa orientovať na pozitíva zvyšujúce efektivitu práce a znižujúce stres.

Obsahová náplň

  1. Prokrastinácia – charakteristika, negatíva, pozitíva.
  2. Motivácia – fungovanie a nastavenie pre dlhodobý proces.
  3. Slabé a silné stránky osobnosti – nastavenie a využitie pre robenie zmysluplných vecí.
  4. Fungovanie mozgu – z pohľadu sebaovládania a vôle.
  5. Efektivita práce – kroky a návyky k prekonaniu vrodených sklonov k nehospodárnemu využívaniu času; rozhodovacia paralýza, time manažment.
  6. Workshop – praktické nástroje boja proti prokrastinácii.

Termíny kurzov

13.03.2017

Uzávierka prihlášok: 11.03.2017 (Bratislava: 16.00 - 20.00 hod.)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2/501 177 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 podľa záujmu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape