TRÉNING VŠÍMAVOSTI (MINDFULNESS)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnutie návodov ako naplno prežívať prítomnosť, zvládať pritom svoje emócie a zachovať si odstup od posudzujúcich myšlienok.

Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť:

  • čo vnímame zmyslami, aké myšlienky nás napadajú, emócie prežívame, ako vnímame svoje telo,
  • ako spolu všetky tieto prežívania súvisia,
  • aká je prítomnosť prepojenia so spomienkami na minulosť a predpovedaním budúcnosti.

Obsahová náplň

  1. Pozornosť a pracovná pamäť.
  2. Trénovanie pozornosti.
  3. Multitasking a kreativita.
  4. Efektívny odpočinok a znižovanie stresu.
  5. Workshop – výber najúčinnejších nástrojov, ktoré má veda k dispozícii s dôrazom na zážitkové učenie.

Termíny kurzov

21.03.2017

Uzávierka prihlášok: 19.03.2017 (Bratislava: 16.00 - 20.00 hod.)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2/501 177 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 podľa záujmu

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape