Kurz: ISO/TS 16949 - Jak provádět interní audity v automobilovém průmyslu

Popis kurzu

Absolvováním kurzu získáte:

  • podrobné znalosti požadavků ISO/TS 16949:2009,
  • základní přehled z okruhů APQP, FMEA, MSA, PPAP a SPC potřebný pro auditování,
  • znalosti zásad pro auditování systému managementu kvality podle ISO 19011:2011,
  • vysvětlení procesního přístupu k auditování v automobilovém průmyslu,
  • praxi v úplném procesu auditu formou případových studií a analýz konkrétních případů z praxe,
  • doklad o kvalifikaci k provádění interních auditů a auditů druhou stranou.

Na školení obdržíte kopie všech prezentovaných snímků, materiály pro úkoly a cvičení v rámci kurzu.

Tento kurz je veden kvalifikovaným auditorem ISO/TS 16949:2009.Cieľová skupina

Kurz je určen především pro interní auditory a auditory zákazníků (auditory druhé strany), kteří jsou kvalifikováni k provádění auditů podle ISO 9001, resp.ISO/TS a VDA a chtějí si rozšířit kvalifikaci na audity podle současných harmonizovaných požadavků automobilového průmyslu. Účastníci by měli mít velmi dobré znalosti systému managementu kvality podle ISO 9001.Poznámka k cene

Při přihlášení min. 3 účastníků, Vám bude poskytnuta sleva od 10% a výšeKontaktná osoba

Petra Kuncová
+420 210 088 268
petra.kuncova@cz.bureauveritas.com


Organizátor