Kurz: APQP - Proces moderního plánování kvality produktu

Popis kurzu

Po úspěšném absolvování kurzu získáte následující znalosti:

  • pochopení procesu APQP
  • vstupy a výstupy jednotlivých etap procesu APQP,
  • metodika tvorby plánu kontroly a řízení,
  • zvláštní požadavky zákazníků v APQP,
  • obecné zásady řízení projektu uplatněné v procesu APQP,
  • návaznost na proces PPAP,
  • základní výklad požadavků PPAP:2006, 4. vydání a ekvivalentu v rámci VDA

Kurz je zaměřený na podrobný výklad požadavků a metodik příručky APQP. Je složen z výukových lekcí a cvičení na pochopení procesu APQP. Na školení obdržíte kopie všech prezentovaných snímků a formulářů.Cieľová skupina

Kurz je určen pro vedoucí a členy konstrukčních a vývojových týmů (produkt / proces),technické pracovníky, kteří se podílejí na plánování realizace výroby, produktu a schvalování produktů pro sériovou výrobu (zejména kvalita, konstrukce, technologie, výroba, logistika).Poznámka k cene

Při přihlášení min. 3 účastníků, Vám bude poskytnuta sleva od 10% a výšeKontaktná osoba

Petra Kuncová
+420 210 088 268
petra.kuncova@cz.bureauveritas.com


Organizátor