Kurz: ČSN EN ISO 14001:2016 - Interní auditor dle nové normy EMS

Popis kurzu

Absolvováním kurzu získáte

  • znalosti požadavků normy ISO 14001,
  • základní znalosti environmentální legislativy,
  • pochopíte principiální požadavky pro auditování EMS.

Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí, skupinových diskusí a praktických cvičení. Praktická cvičení jsou postavena na modelu fiktivní společnosti. Cvičení jsou pečlivě vybírána a sestavována tak, aby se v nich objevily situace, se kterými se auditoři setkávají v praxi.Obsah kurzu

  • Úvod do environmentálního managementu.
  • Požadavky normy ISO 14001.
  • Metodika identifikace a hodnocení environmentálních aspektů.
  • Základní přehled environmentální legislativy.
  • Plánování a provádění auditu EMS.
  • Praktická cvičení a diskuse.

Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení.Cieľová skupina

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001).Kontaktná osoba

Katarina Chaloupecká
+420 210 088 268
katarina.chaloupecka@cz.bureauveritas.com


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena