PM I - Projektový manažment I

Základné info
 • Termín kurzov: 22.03.2018 - 23.03.2018 + 4 ďalších termínov
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Pochopenie filozofie a praktické zvládnutie základných nástrojov PM v pozícii projektového manažéra riadiaceho projektový tím, alebo člena projektového tímu.
 • Štandardizácia prístupu k riadeniu projektov v súlade s medzinárodnými štandardmi podľa PMI a IPMA a vytvorenie podmienok pre zlepšenie zákazníckej orientácie a prenášania požiadaviek do riešenia projektov.

Cieľová skupina

Kurz je určený manažérom, projektovým vedúcim a členom projektových tímov.

Obsahová náplň

 1. Definovanie projektu: požiadavky zainteresovaných strán, kritické faktory úspechu projektu, štúdiá uskutočniteľnosti – Feasibility study.
 2. Plánovanie projektu: projektový tím, dekompozícia cieľov, WBS – hierarchická štruktúra prác, etapový model projektu, sieťové grafy, časový harmonogram, matica zodpovedností a alokácia zdrojov, plánovanie rizík, analýza silových polí.
 3. Realizácia projektu: míľniky projektu (kontrolné body), riadenie a optimalizácia ukazovateľov projektu, aktualizácia.
 4. Ukončenie a dokumentácia projektu: vyhodnotenie splnenia projektových cieľov.
 5. Počítačová podpora projektového manažmentu: ukážky simulácie plánovania a riadenia projektu v prostredí MICROSOFT PROJECT.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Daniel Bútora, Radoslav Čupík, Marek Demčák, Tomáš Marek

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu. Kurz je akreditovaný MŠ SR podľa par.5 ods.2 Zákona č.386/1997 Z.z.

Termíny kurzov

22.03.2018 - 23.03.2018
21.05.2018 - 22.05.2018
10.07.2018 - 11.07.2018
18.09.2018 - 19.09.2018
29.11.2018 - 30.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)