PM I - Projektový manažment I

Základné info
 • Termín kurzov: 14.03.2017 - 15.03.2017 + 4 ďalších termínov
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pochopenie filozofie a praktické zvládnutie základných nástrojov PM v pozícii projektového manažéra riadiaceho projektový tím, alebo člena projektového tímu. Štandardizácia prístupu k riadeniu projektov v súlade s medzinárodnými štandardmi podľa PMI a IPMA a vytvorenie podmienok pre zlepšenie zákazníckej orientácie a prenášania požiadaviek do riešenia projektov.

Cieľová skupina

Manažérom, projektovým vedúcim a členom projektových tímov.

Obsahová náplň

 1. Definovanie projektu: poslanie, požiadavky, kritické faktory úspechu, štúdiá uskutočniteľnosti.
 2. Plánovanie projektu: projektový tím, dekompozícia cieľov, etapový model projektu, sieťové grafy, matica zodpovedností, plánovanie rizík, finančný manažment projektu.
 3. Realizácia projektu: míľniky projektu, riadenie a optimalizácia.
 4. Ukončenie a dokumentácia projektu: vyhodnotenie splnenia cieľov, analýza kritických miest, archivácia „know – how“.
 5. Vedenie projektového tímu.
 6. Počítačová podpora projektového manažmentu: Microsoft Project.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Daniel Bútora, Vladimír Švorec, Radoslav Čupík

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu. Kurz je akreditovaný MŠ SR podľa par.5 ods.2 Zákona č.386/1997 Z.z.

Termíny kurzov

14.03.2017 - 15.03.2017
02.05.2017 - 03.05.2017
06.07.2017 - 07.07.2017
19.09.2017 - 20.09.2017
30.11.2017 - 01.12.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel: +421 2/544 185 13
mobil: +421 911 723 364
e-mail: fbe@fbe.sk

Adresa
Liptovská 10, 82109, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02 5441 8513-4
email: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape