Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizácia procesov

Základné info
  • Termín kurzov: 23.05.2018
  • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
  • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
  • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Porozumenie, zavedenie a udržiavanie efektívneho procesného modelu riadenia firmy v súlade s ISO 9000:2000. Upresnenie a naplánovanie aplikácie progresívnych metód optimalizácie nákladov na procesy a zvyšovania efektívnosti.

Cieľová skupina

Vedenie podniku, manažment a pracovníci zodpovední za efektívny vnútorný rozvoj firiem, popis, štandardizáciu a zlepšovanie procesov. Je zameraný na organizácie, ktoré chcú ďalej zdokonaľovať svoj procesne orientovaný systém riadenia a zvýšiť efektívnosť využívania interných zdrojov.

Obsahová náplň

Zavedenie procesného riadenia vo firme v súlade s normami ISO 9000:2001. Praktické skúsenosti. Meranie ekonomickej efektívnosti. ABC-Activity Based Costing. IDEF0 popis procesov. Neustále zlepšovanie, metodika, príklady aplikácií, využitie software.

Nástroje popisu procesov a zodpovednosti
- Hlavné, podporné a riadiace procesy organizácie. „Core Business“.
- Strom procesov a organizačná štruktúra. Dekompozícia procesov na aktivity.
- Mapovanie procesov a väzieb. IDEF0 metodika.
- Interné zákaznícke väzby, ohraničenia procesov, fyzické a ľudské zdroje.
- Vplyv procesného modelu na vyjasnenie kompetencií a zodpovedností za procesy.
- Manažérsky systém založený na procesnom modeli.
- Praktické ukážky s využitím softvérovej podpory. Meranie a monitorovanie výkonnosti procesov
- KPI – Kľúčové indikátory výkonnosti procesov, ich meranie a hodnotenie. Využitie procesného modelu pri zvyšovaní výkonnosti procesov
- Mapovanie procesov, analýza hodnotových tokov a LEAN manažment.
- Aplikácie metód v podmienkach účastníkov kurzu.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Daniel Laco, Karol Horváth, Radoslav Čupík

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

23.05.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)