SPC II - Riešenie problémov SPC

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa polročne
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 564 € (470 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 450 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Využitie SPC, aplikácia SPC v neštandardných situáciách.

Cieľová skupina

Vedúcim pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby a služieb, pracovníkom útvarov riadenia kvality, TPV a výroby, vedúcim tímov zlepšovania procesov.

Obsahová náplň

Využitie SPC

 • Skúsenosti s praktickou aplikáciou SPC v podnikoch.
 • Prípadová štúdia

Špeciálne prípady SPC

 • Aplikácia SPC v neštandardných situáciách
 • SPC pri spojitých procesoch.
 • Paralelné procesy. Skupinové diagramy. Špeciálne postupy.
 • Počítačové simulácie riešenie problémov metódami SPC.

MSA – Merací systém a spôsobilosť meradiel

Zlepšovanie kvality metódami DOE

 • SPC a navrhovanie priemyselných experimentov (DOE)
 • Základy DOE (Design of experiments). Faktorová analýza.
 • Postup pri navrhovaní
 • Praktické ukážky. Počítačový software pre zlepšovanie procesov nástrojmi DOE.

Viac informacií na www.fbe.sk

Lektor:
Róbert Klačanský, Karol Horváth, Vlladimír Švorec

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel: +421 2/544 185 13
mobil: +421 911 723 364
e-mail: fbe@fbe.sk

Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02 5441 8513-4
email: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape