SPC III - Zavádzanie nástrojov SPC v organizácii

Základné info
 • Termín kurzov: 31.05.2018 - 01.06.2018 + 1 ďalší termín
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning je zameraný na efektívne zvládnutie postupu nasadzovania štatistických metód riadenia vo firmách v oblasti výroby a služieb. Účastníci sa oboznámia s úspešnými aplikáciami v iných firmách a dostanú formou prípadových štúdií návod, ako aplikovať štatistické metódy pri návrhu, zmene a neustálom zlepšovaní procesov, ako aj metodike Six Sigma.

Cieľová skupina

Vedúci pracovníci zodpovední za kvalitu výroby a služieb, pracovníci útvarov riadenia kvality, TPV a výroby, vedúci tímov zlepšovania procesov.

Obsahová náplň

 1. Miesto štatistických metód v systémoch manažérstva kvality.
 2. Skúsenosti z využívania štatistických metód v organizáciách
 • Prehľad najčastejšie využívaných štatistických nástrojov a otázok súvisiacich s ich praktickou aplikáciou.

3. Postup pri zavádzaní s využitím PDCA cyklu zlepšovaní a riadení procesov

 • Plánovanie
 • Vykonanie
 • Overenie
 • Štandardizácia

4. Prípadová štúdia zavádzania štatistických metód

 • Tímový projekt riešenia simulovaného problému

5. Motivačné systémy k podpore využívania štatistických metód.

6.Posudzocvanie aplikácie štatistických metód v systémoch manažérstva kvality EN ISO 900 a ISO/TS 16 949 certifikačnými orgánmi.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Róbert Klačanský, Karol Horváth, Ján Šteňo

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

31.05.2018 - 01.06.2018
08.11.2018 - 09.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)