QFD - Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov

Základné info
 • Termín kurzov: 16.04.2018 + 1 ďalší termín
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 276 € (230 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V súlade s VDA a QS 9000 určiť ciele zlepšovania procesov na základe analýz požiadaviek zákazníka a porovnanie s inými firmami. Štandardizovať postupy prenosu požiadaviek interných a externých zákazníkov do procesov a identifikovať kľúčové procesy.

Cieľová skupina

Kurz je určený vedúcim tímov zlepšovania, manažérom a pracovníkom marketingu, vývoja výrobkov a služieb, útvarov riadenia kvality.

Obsahová náplň

QFD — Požiadavky zákazníka

 • Zistenie „hlasu zákazníka“ a určenie dôležitosti. Vnútorní a

vonkajší zákazníci.

 • Hodnotenie naplnenia požiadaviek v porovnaní s konkurenciou z

pohľadu zákazníka.

 • Zber a vyhodnotenie dát. Zistenie kritických požiadaviek zákazníkov na produkt alebo proces.

QFD — Technické parametre

 • Špecifikácia kľúčových parametrov procesov a systémov vnútropodnikové znaky kvality.

QFD — Analýza matice, určenie cieľov a priorít

 • Vytvorenie matice medzi požiadavkami zákazníkov a technickými

parametrami procesov, výrobkov alebo služieb.

 • Určenie korelácie medzi technickými parametrami.

Benchmarking — porovnávanie sa s najlepšími

 • Konkurenčná analýza alebo porovnanie sa s „best practices“.

Prípadová štúdia QFD, príklady a cvičenia. Ukážky aplikácie QFD v praxi. Aplikácia QFD v organizácii

 • Riešenie otázok aplikácie v olasti pôsobnosti účastníkov kurzu.

QFD odporúčame absolvovať pred účasťou na kurze FMEA.

Lektor:
Radoslav Čupík, Róbert Klačanský

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

16.04.2018
10.10.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)