Six Sigma Black Belt Training

Základné info
  • Termín kurzov: 09.04.2018 - 29.06.2018 + 1 ďalší termín
  • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
  • Cena: 2 040 € (1 700 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 1680 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
  • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning „Black Beltov“ – vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami Six Sigma/Lean.

Rozsah a forma 8 dní tréningu a workshopov usporiadaných do 4 modulov (2 + 3 + 2 + 1 deň) + 2 dni samoštúdia podľa zadania.

  • Pri tréningu sa využívajú metódy ako interaktívne vysvetlenie metód a nástrojov na príkladoch praktických aplikácií, postup implementácie Six Sigma ilustrovaný na videofilmoch a cvičenia k zvládnutiu nástrojov a metód.
  • Každé nasledujúce sústredenie začína workshopom k zhodnoteniu úloh z predchádzajúceho modulu a končí workshopom k rozpracovaniu úloh pre ďalšiu prácu na projekte.
  • Na poslednom stretnutí účastníci prezentujú vlastný projekt s významnými prínosmi.

Cieľová skupina

Tréning „Green Beltov“ — vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami Lean, Six Sigma a nadstavbový tréning „Black Beltov“ pre úspešných absolventov Green Belt programu.

Obsahová náplň

1. Modul: 2 dni 1.1. Z hrnutie poznatkov z vyriešených projektov Green Belt. Úvod do nadstavbového tréningu Black Beltov. 1.2. Definovanie — pokročilé nástroje. 1.3. Meranie — pokročilé nástroje. 1.4. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 2. Modul: 3 dni 2.1. Metódy a nástroje analýzy. 2.2. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 3. Modul: 2 dni 3.1. Metódy a nástroje zlepšovania. 3.2. Pokročilé nástroje riadenia. 3.3. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 4. Modul: 1 deň 4.1. Záverečné preskúšanier a prezentácia projektu.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Robert Klačanský

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o dosiahnutí úrovne Six Sigma Black Belt

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

09.04.2018 - 29.06.2018

rozsah 8 dní

Prihlásiť sa
27.09.2018 - 13.12.2018

rozsah 8 dní

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 64 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)