Six Sigma Yellow Belt Training

Základné info
 • Termín kurzov: 02.05.2018 - 03.05.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10 , Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o (Lean) Six Sigma.

Cieľová skupina

Manažérom projektov, riadiacim pracovníkom a vedúcim a členom dočasných a stálych tímov v organizácii.

Obsahová náplň

1. Čo je „Six Sigma“ a jej prínosy

 • Príklady projektov (Lean) Six Sigma vo výrobe a v službách.
 • Metodika projektov zlepšovania DMAIC — „Road map”.

2. Definovanie príležitostí a projektu zlepšovania

 • Popis problému. Popis procesu. SIPOC diagram.
 • Požiadavky zákazníkov. Cieľ projektu zlepšovania.

3. Meranie ukazovateľov procesu a spokojnosti zákazníka

 • Identifikácia ukazovateľov procesu.
 • Premenlivosť procesu a jej meranie
 • Zber dát o procese a hodnotenie úrovne výkonnosti.

3. Analýza dát o procese a identifikácia príčin problémov

 • Podrobnejší popis procesu „AS IS”. Grafické nástroje analýzy procesu.
 • Štatistické nástroje analýzy procesu.
 • Diagram „Prečo”. Multivoting. Identifikácia kľúčových príčin problémov.

4. Zlepšenie procesu

 • Návrh a výber zlepšení. Diagram „Ako”.
 • Lean Six Sigma Tool box zlepšenia procesu.
 • Popis nového stavu „TO BE”.

5. Riadenie a kontrola nového stavu

 • Štandardizácia zlepšení procesu.
 • Využitie SPC diagramov pre monitorovanie procesu.
 • Prezentácia výsledkov.

6. Praktické skúsenosti z firiem v oblasti výroby a služieb a riešenie najčastejších problémov aplikácie (Lean) Six Sigma.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o implementácii Six Sigma sú uvedené na www.fbe.sk

Lektor:
Karol Horváth, Róbert Klačanský

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

02.05.2018 - 03.05.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10 , 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)