TQM I - Plánovanie zlepšovania procesov (Lean, Kaizeen, Six Sigma ...)

Základné info
 • Termín kurzov: 23.10.2017 - 24.10.2017
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poznanie a precvičenie metód zlepšovania efektívnosti a kvality, implementácia metód neustáleho zlepšovania procesov a projektov Six Sigma vo firmách, aplikácie postupov TQM podľa ISO 9000:2000, VDA a QS9000.

Cieľová skupina

Riaditeľom, zástupcom vrcholového riadenia, vedúcim pracovníkom z oblasti zlepšovania kvality a efektivity výroby a služieb.

Obsahová náplň

1. Čo je TQM a Six Sigma a prečo ich aplikovať

 • Prípadová štúdia nasadzovania TQM v organizácii
 • Trendy v manažérskych systémoch. Vzťah ISO 9001:2000, ISO/TS 16949, TQM, Lean Management a Six Sigma. EFQM Excellence Model v praxi.

2. Strategické plánovanie – zákaznícka orientácia

 • Popis procesu s určením interných a externých zákazníkov a

dodávateľov, definovaním zdrojov a obmedzení. Požiadavky a potreby zákazníkov, indikátory ich plnenia.

 • Strategická vízia, poslanie a požiadavky zainteresovaných strán.
 • Identifikácia kritických faktorov úspechu. Využitie manažérskych štatistických nástrojov pri určovaní priorít v plánovaní zlepšovania.
 • Matica kritických faktorov a procesov.Ciele a meranie zlepšovania. KPI (kúčové indikátory výkonnosti)
 • Aplikácia metódy QFD (Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov) pri plánovaní.
 • Postup výberu projektov. Špecifiká Six Sigma v porovnaní s tradičným TQM.

3. Benchmarking a zlepšovanie

 • Metodika zlepšovania založená na porovnávaní sa s najlepšími.
 • Praktická aplikácia. Ciele projektov zvyšovania efektívnosti.

4. Využitie tímov zlepšovania a motivácia k zlepšovaniu

 • Kde a ako využívať tímovú prácu. KVP – Kaizen. Nástroje a motivácia.
 • Budovanie kultúry firmy podporujúcej zlepšovanie procesov
 • Skúsenosti z aplikácie motivačných systémov zlepšovania procesov vo firmách.

5. BSC – Balanced Scorecard

 • Praktická aplikácia systému prenášanie stratégie do praxe a meranie výkonnosti

6. Prenášanie zákazníckych požiadaviek a hodnotení do neustáleho zlepšovania interných procesov firmy. Praktické skúsenosti z aplikácie v automobilovom priemysle a v ostatnej výrobe a službách.

 • Prezentácia domácich a zahraničných skúseností

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Daniel Laco, Karol Horváth, Vladimír Švorec, Radoslav Čupík

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

23.10.2017 - 24.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel: +421 2/544 185 13
mobil: +421 911 723 364
e-mail: fbe@fbe.sk

Adresa
Liptovská 10, 82109, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 02 5441 8513-4
email: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape