TQM I - Plánovanie zlepšovania procesov (Lean, Kaizen, Six Sigma)

Základné info
 • Termín kurzov: 24.10.2018 - 25.10.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poznanie a precvičenie metód zlepšovania efektívnosti a kvality, implementácia metód neustáleho zlepšovania procesov a projektov Six Sigma vo firmách, aplikácie postupov TQM podľa ISO 9000:2000, VDA a QS9000.

Cieľová skupina

Riaditeľom, zástupcom vrcholového riadenia, vedúcim pracovníkom z oblasti zlepšovania kvality a efektivity výroby a služieb.

Obsahová náplň

Ako zvýšiť efektívnosť procesov? Systémy neustáleho zlepšovania procesov, Lean Managment a Six Sigma a prečo ich aplikovať

 • Prípadová štúdia zefektívňovania procesov v organizácii. Videofilm. Identifikácia problémov vo vnútorných zákazníckych vzťahoch a ich vplyv na spokojnosť vonkajších zákazníkov.
 • Trendy v manažérskych systémoch. Vzťah ISO 9001, ISO/TS 16949, Kaizen, Lean Six Sigma.
 • Čo je Lean Management a Six Sigma a prečo ich využívať.

Strategické plánovanie zvyšovania efektívnosti. Výber a definovanie projektov

 • Popis procesu s určením interných a externých zákazníkov a dodávateľov, definovaním zdrojov a obmedzení. Požiadavky a potreby zákazníkov, indikátory ich plnenia.
 • Strategická vízia, poslanie a požiadavky zainteresovaných na zlepšovanie.
 • Identifikácia kritických faktorov úspechu. Využitie manažérskych štatistických nástrojov pri určovaní priorít v plánovaní zlepšovania.
 • Matica kritických faktorov a procesov.

Ciele a meranie zlepšovania

 • KPI (kľučové indikátory výkonnosti).
 • Aplikácia metódy QFD (Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov) pri plánovaní.
 • Postup výberu projektov. Lean Six Sigma v porovnaní s tradičným zlepšovaním procesov.

Benchmarking a meranie výkonnosti procesov

 • Metodika zlepšovania založená na porovnávaní sa s najlepšími.
 • Praktická aplikácia. Ciele projektov zvyšovania efektívnosti.

BSC – Balanced Scorecard

 • Praktická aplikácia systému prenášania stratégie do praxe a meranie výkonnosti.

Ciele projektov a motivácia k zlepšovaniu procesov

 • Ciele projektov a meranie prínosov.
 • Budovanie kultúry firmy podporujúcej zlepšovanie procesov. Motivácia k zlepšovaniu.
 • Skúsenosti z aplikácie motivačných systémov pre zlepšovanie procesov vo firmách.

Praktické skúsenosti z aplikácie v automobilovom priemysle, v ostatnej výrobe a v službách (finančné, IT atď). Prezentácia domácich a zahraničných skúseností.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Daniel Laco, Karol Horváth, Radoslav Čupík

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

24.10.2018 - 25.10.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)