Banská Bystrica

Tréning komunikačných a prezentačných zručností

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je zameraný na tréning komunikačných a prezentačných zručností. Hlavným cieľom je oboznámiť sa a získať praktickú skúsenosť s možnosťami nácviku komunikačných a prezentačných zručností. Počas kurzu sa účastníci/účastníčky zamerajú na nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie pri samostatnom prejave s dôrazom na identifikáciu a možnosti eliminácie nežiaducich, či rušivých komunikačných prvkov.

KOMUNIKUJTE EFEKTÍVNE A PREZENTUJTE ÚSPEŠNE!

Cieľová skupina

Tréning je určený pre každého, kto si chce zlepšiť komunikačné a prezentačné zručnosti a eliminovať záťaž pred prezentáciou.

Obsahová náplň

  • Verbálna a neverbálna komunikácia
  • Možnosti eliminácie trémy
  • Obsah a priebeh prezentácie
  • Praktický nácvik prezentácie a spätná väzba

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 12 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Žaludová
email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 48/446 11 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/kurzy-pre-vsetkych/

Adresa
Univerzita Mateja Bela
Národná 12, Banská Bystrica Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)