Kurz: Tréning komunikačných a prezentačných zručností

Popis kurzu

Kurz je zameraný na tréning komunikačných a prezentačných zručností. Hlavným cieľom je oboznámiť sa a získať praktickú skúsenosť s možnosťami nácviku komunikačných a prezentačných zručností. Počas kurzu sa účastníci/účas­tníčky zamerajú na nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie pri samostatnom prejave s dôrazom na identifikáciu a možnosti eliminácie nežiaducich, či rušivých komunikačných prvkov.

KOMUNIKUJTE EFEKTÍVNE A PREZENTUJTE ÚSPEŠNE!Obsah kurzu

  • Verbálna a neverbálna komunikácia
  • Možnosti eliminácie trémy
  • Obsah a priebeh prezentácie
  • Praktický nácvik prezentácie a spätná väzbaCieľová skupina

Tréning je určený pre každého, kto si chce zlepšiť komunikačné a prezentačné zručnosti a eliminovať záťaž pred prezentáciou.Kontaktná osoba

Mgr. Petra Žaludová
+421 48/446 11 64
kurzy@umb.sk


Organizátor