Tréning time a stres manažment

Popis kurzu

Stále na nič nemáte čas? Nič nestíhate? Ste z toho v strese? Chcete zvýšiť svoju produktivitu? Chcete si dopriať viac času?

Efektívnym plánovaním, riadením svojho času a flexibilným reagovaním na stresové situácie zvýšite svoje šance v ďalších výzvach svojho života – v práci, v súkromí a všeobecne vo vzťahoch so svojím okolím. Cieľom kurzu je zážitkovou formou získať poznatky o strese, jeho príčinách a dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania a tiež naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie a efektívne manažovať svoj čas.

Obsah kurzu

Stres manažment

  • Stres
  • Identifikácia vlastných stresorov
  • Typy stresových situácií
  • Krátke relaxačné cvičenia a aktivačné techniky

Time manažment

  • Efektívna organizácia času
  • Stanovenie si cieľov
  • Krivka koncentrácie, výkonnosti, biorytmus
  • Zlodeji času a eliminácia

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú ovládať seba samého, svoj čas a eliminovať stres.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Žaludová
+421 48/446 11 64
kurzy@umb.sk

Organizátor