Banská Bystrica

Biznis protokol

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pravidlá biznis protokolu si môže osvojiť každý, ale aplikovať ich v konkrétnej situácii je veľmi náročný proces. Okrem absolvovania kurzu je jeho dôležitou súčasťou aj osobná schopnosť, erudícia a prirodzený šarm. Ovládanie pravidiel protokolu v pracovnom aj v spoločenskom styku môže absolventovi pomôcť v kariére, pretože úspech niekedy určujú drobné, ale výrečné znamenia. Pravidlá biznis protokolu je dobré poznať, aby sme získali vlastný štýl a eleganciu. Je to o práci človeka na sebe samom. Vkus a takt nie sú vrodené vlastnosti, ale proces sebapoznania, vďaka ktorému dokážeme vhodným vystupovaním podčiarknuť svoju vlastnú identitu a individualitu. Toto všetko Vám umožní biznis protokol. Zamestnanec inštitúcie pôsobiacej v oblasti politiky, verejnej správy, či v iných oblastiach, často aj na medzinárodnej úrovni, ktorý je sebaistý v tomto umení, pôsobí dôveryhodne a spoločnosť a partneri ho aj tak vnímajú. Znalosť a správne využívanie pravidiel biznis protokolu nás oslobodzujú od prežitých konvencií, prinášajú sebavedomie a pomáhajú utvárať našu budúcnosť a vzťahy.

Cieľová skupina

Kurz je zacielený na pracovníkov, ktorí reprezentujú svoju inštitúciu na rôznych spoločenských a pracovných stretnutiach. Je určený riaditeľom, manažérom, asistentom riaditeľa/manažéra, obchodným zástupcom, administratívnym zamestnancom a pod. Kurz je určený aj pre pracovníkov štátnej, verejnej správy a pre akademických pracovníkov.

Obsahová náplň

 • ovládanie pravidiel biznis protokolu – základ firemnej kultúry
 • komunikačný model – základ pracovnej komunikácie
 • názorová tolerancia a pravidlá vzťahu nadriadený a podriadený
 • termín biznis protokol a jeho miesto v slovenských podnikoch a firmách
 • hierarchická hodnota styku v biznis protokole: oslovenie, predstavenie, vizitky, telefonovanie
 • príprava rokovania na medzinárodnej úrovni
 • selekcia spoločenských podnikov v rovine biznis protokolu
 • imidž zamestnanca
 • prezentácia a reprezentácia firmy na medzinárodnej úrovni
 • profesionalita a duševné zdravie v pracovnom procese
 • sebaúcta, sebavedomie, sebaovládanie
 • psychosomatický tlak: strach, úzkosť, stres, panika, fóbia, neuróza, depresia
 • kvalitné a nekvalitné prejavy biznis protokolu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Žaludová
email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 48/446 11 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/kurzy-pre-vsetkych/

Adresa
Univerzita Mateja Bela
Národná 12, Banská Bystrica Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)