TPM Expert

Základné info
 • Termín kurzov: 21.11.2016 - 13.12.2016
 • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 1 260 € (1 050 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku. 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a via
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Manažment riadenia náhradných dielov. LOTO systém bezpečnosti krok za krokom. Nové ukážky aplikácie TPM prvkov a riešení. Exkurzia vo firme.

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na zavádzaní TPM, technici údržby, majstri údržby, koordinátori TPM.

Obsahová náplň

1. Úvod do TPM. Celková efektivita zariadení a jej zlepšovanie

 • Úvod do TPM, základné prvky a organizácia TPM
 • Postup implementácie TPM v podniku
 • Náplň práce koordinátorov, hlavné problémy a obmedzenia
 • Straty na zariadení a koeficient celkovej efektivity zariadenia
 • Možnosti zberu dát a výpočet CEZ
 • Možnosti zvyšovania hodnoty CEZ
 • Organizácia a kompetencie v programe CEZ

Stratégie údržby. Systém plánovanej a preventívnej údržby

 • Pojem údržba, vývoj a stratégie údržby
 • Tvorba organizačného modelu údržby
 • Výber vhodnej stratégie údržby – IPA model
 • Plánovanie údržby a workflow prác v údržbe
 • Preventívna údržba a systémy údržby podľa časových plánov
 • Štruktúra plánov údržby zariadenia
 • Definovanie plánov údržby
 • Ukazovatele a reporting v údržbe
 • Základné princípy Prediktívnej údržby
 • Úvod do Spoľahlivostne Orientovanej Údržby – RCM

3. Autonómna údržba

 • Najčastejšie príčiny porúch a abnormalít na zariadeniach
 • Základné požiadavky na operátorov v Autonómnej údržbe
 • Rozdelenie kompetencií výroba – údržba
 • Zloženie tímu pre zavedenie AÚ
 • 7 krokov autonómnej údržby: krok za krokom v detailoch
 • Praktická ukážka krokov autonómnej údržby na tréningovom zariadení
 • Metodika definovania štandardov Autonómnej údržby
 • Metodika hlásenia a odstraňovania abnormalít
 • Návrh systému auditov v autonómnej údržbe
 • Organizácia a kompetencie v oblasti Autonómnej údržby

4. Manažment riadenia práce v údržbe

 • Štíhla údržba
 • 8 krokov pre minimalizáciu času na opravu zariadenia
 • 5S v údržbe, štandardizácia a vizualizácia
 • SMED, optimalizácia pretypovania výrobných zariadení
 • Audit systému riadenia údržby
 • Manažment riadenia náhradných dielov

5. Zlepšovanie procesov a bezpečnosť práce v údržbe

 • PDCA a DMAIC cyklus zlepšovania v údržbe
 • Identifikácia plytvaní v procesoch údržby
 • Kvantifikácia problémov
 • Nástroje pre riešenie a identifikáciu problémov:
 • Frekvenčná tabuľka
 • Histogram
 • Paretová analýza
 • 5× Prečo
 • Ishikawov diagram
 • Brainstorming
 • Bezpečnosť v údržbe – systém LOTO
 • Tréningy a vzdelávanie pracovníkov v údržbe

Certifikácia účastníkov a odovzdanie certifikátu TPM Expert
Overenie získaných znalostí písomným testom
Odovzdanie certifikátov TPM Expert

6. Prediktívna údržba a možnosti diagnostiky (1 deň)

 • Úvod do technickej diagnostiky výrobných strojov
 • Normy súvisiace s diagnostikou obrábacích strojov
 • Kontrola presnosti CNC obrábacích strojov
 • Reprezentácia nameraných dát a analýza presnosti s dosahom na plánovanú údržbu
 • Trendy v oblasti diagnostiky obrábacích strojov
 • Súčasťou seminára budú praktické ukážky:
 • Diagnostických prístrojov Ballbar
 • Laserový interferometer
 • Termometer
 • Analyzačná práca s expertným systémom

7. Zlepšovanie procesov a bezpečnosť práce v údržbe (1 deň)

 • Exkurzia vo vybranej firme
 • Ukážka úrovne zavedenia prvkov TPM a ich fungovania

Termíny kurzov

21.11.2016 - 13.12.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/239 90 80
email: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape