Banská Bystrica

Ruština na každý deň

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Riešenie bežných komunikačných situácií pri komunikácii s neznámym človekom, získanie informácií, poskytnutie informácií pri náhodnom stretnutí s turistom v meste. Zopakovanie si azbuky, precvičenie všetkých jazykových zručností (hovorenie, čítanie, písanie, počúvanie) na úrovni A2.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí vedia čítať a písať v azbuke, dlhšie obdobie ruštinu nepoužívali a chceli by si aspoň čiastočne oživiť kedysi používanú slovnú zásobu a niektoré zručnosti.

Obsahová náplň

  • zoznamovanie, predstavovanie, pozdravy pri stretnutí a lúčení, zamestnanie
  • poďakovanie, ospravedlnenie,
  • jazykové nedorozumenia – ako reagovať v takých situáciách na návšteve u priateľov a známych
  • pozvanie na návštevu, prijatie pozvania, odmietnutie s ospravedlnením
  • rodina, príbuzenské vzťahy
  • naše záľuby, povinnosti, týždenný program
  • orientácia v meste, cestovanie dopravnými prostriedkami
  • obchody a nakupovanie
  • predstavenie Slovenska a mesta ruskému turistovi

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 24 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Žaludová
email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 48/446 11 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/kurzy-pre-vsetkych/

Adresa
Univerzita Mateja Bela
Národná 12, Banská Bystrica Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)