Kurz: Ruština na každý deň

Popis kurzu

Riešenie bežných komunikačných situácií pri komunikácii s neznámym človekom, získanie informácií, poskytnutie informácií pri náhodnom stretnutí s turistom v meste. Zopakovanie si azbuky, precvičenie všetkých jazykových zručností (hovorenie, čítanie, písanie, počúvanie) na úrovni A2.Obsah kurzu

  • zoznamovanie, predstavovanie, pozdravy pri stretnutí a lúčení, zamestnanie
  • poďakovanie, ospravedlnenie,
  • jazykové nedorozumenia – ako reagovať v takých situáciách na návšteve u priateľov a známych
  • pozvanie na návštevu, prijatie pozvania, odmietnutie s ospravedlnením
  • rodina, príbuzenské vzťahy
  • naše záľuby, povinnosti, týždenný program
  • orientácia v meste, cestovanie dopravnými prostriedkami
  • obchody a nakupovanie
  • predstavenie Slovenska a mesta ruskému turistoviCieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí vedia čítať a písať v azbuke, dlhšie obdobie ruštinu nepoužívali a chceli by si aspoň čiastočne oživiť kedysi používanú slovnú zásobu a niektoré zručnosti.Kontaktná osoba

Mgr. Petra Žaludová
+421 48/446 11 64
kurzy@umb.sk


Organizátor