Manažment a vymáhanie pohľadávok – skúsenosti z praxe a trendy

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Postavenie veriteľa v obchodnom styku nie je priaznivé. Pociťujeme nedostatočnú inštitucionálnu ochranu obchodu. Štát sa nestará, súdy sú pomalé, vymožiteľnosť práva nízka. To vo výsledku prináša dojem aj skúsenosť, že je ľahšie byť neplatičom než veriteľom. Tejto výzve budeme čeliť aj na našom seminári. Naším cieľom je poskytnúť vám praktické rady a riešenia, ktoré budete môcť okamžite uplatniť v každodennom obchodovaní. Teórii sa budeme venovať minimálne. Budeme hľadať manažérske riešenia pre to, aby sa vaše podnikanie mohlo bezpečne rozvíjať.

O skúsenosti sa s vami podelí dlhoročný špecialista na firemné riešenia manažmentu pohľadávok. Okrem toho bude spoločne s vami pozerať na perspektívy blízkej budúcnosti, aby ste sa na ne vedeli včas pripraviť.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

1, Bezpečný biznis

Výber a skóring zákazníkov
Nastavenie kreditného manažmentu
Zabezpečovacie inštitúty
Informačné technológie, databázy

2, Peniaze späť

Interné/mimosúdne vymáhanie
Súdne/rozhodcovské konania
Exekučné konania
Trestné konania a zodpovednosť dlžníkov

3, Plynulý cash flow

Poistenie pohľadávok
Financovanie pohľadávok

Harmonogram:

  • 8.00 – 8.30 hod. registrácia účastníkov a ranná káva s občerstvením
  • 8.30 – 11.00 hod. prednáška
  • 11.00 – 12.00 hod. obed
  • 12.00 – 14.00 hod. prednáška
  • 14.00 – 14.15 hod. prestávka
  • 14.15 – 15.30 hod. prednáška s diskusiou

Lektor: Ing. Ľubomír Havierník Svoju manažérsku prax v oblasti pohľadávok zakladá na hands on prístupe, preto veľa skúseností získal v teréne. Má bohatú prax nielen zo spolupráce s klientmi (riadenie firemných pohľadávok), ale aj z priameho kontaktu s dlžníkmi vo všetkých fázach vymáhania. Práca s pohľadávkami je pre neho dostatočne tvorivá a zmysluplná na to, aby mu bola koníčkom. V súčasnosti je konateľom inkasnej agentúry. Vzdelávanie považuje za prioritu, preto sa s vami rád podelí o svoje skúsenosti.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape