Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem

Popis kurzu

Proč zvolit tento program
 • Nabízí transformaci vašich destruktivních naučených návyků na úrovni myšlení, emocí a chování.
 • Poznáte své přirozené silné stránky osobnosti a jejich zdravé využití.
 • Přináší poznání příčin konfliktů, destruktivních emocí a hlavně cestu „jak z toho ven“.
 • Nabízí nárůst zralosti osobnosti pro celkový růst kvality vašeho života.
  Komu je určen
 • Všem, kdo hledají cestu, jak vytěžit svůj potenciál. Je především pro ty, kteří se chtějí stát vědomými leadery svých schopností a rozvíjet schopnosti lidí kolem sebe.
 • Pro ty leadery, manažery a všechny osobnosti, které jsou ochotni věnovat seberozvoji čas, pozornost a energii. 
 • Pouze pro ty, kteří jsou ochotni se na sebe podívat pravdivě a zcela nově. 
Získejte lepší návod

„Když si koupím kopírku, mám k ní tlustý návod. Pokud přijmu člověka a spolupracuji s ním, žiji s ním, nikdo mi návod nedá. Dokonce mi nedali ani návod k sobě samému. Enneagram mi to umožnil získat." To jsou slova jednoho majitele firmy, který absolvoval náš program. I vy jistě znáte někdy ten pocit bezradnosti, jak vyjít s lidmi, kteří jsou experty, ale mají návyky, které narušují komunikaci a spolupráci. Záměrem proto je: získat návod k lepší „obsluze“ člověka. Znát vnitřní motivaci a umět s ní pracovat. Posílit osobní sebedůvěru. Prožitkové poznání struktury své osobnosti a objevení přirozené síly svého stylu leadershipu. Nalezení bodů rozvoje osobnosti a plán k jeho dosažení u sebe i okolí.   Zlepšení schopnosti pochopení lidí a schopnosti rozvíjet potenciál lidí okolo sebe jak v práci, tak i soukromí.

Témata
 • Sebevedení a vedení lidí
 • Mapa orientace v charakterech lidí
 • Pochopení jedinečné vnitřní motivace
 • Sebereflexe a přesná osobní zpětná vazba
 • Osobní rozvoj a podpora rozvoje jednotlivců v týmu
 • Tipy pro lepší komunikaci a spolupráci
  Klíčová slova
 • sebeuvědoměni, sebepoznání
 • osobní kvality a individuální přirozený potenciál
 • prostor osobnostního rozvoje a zlepšení
 • důvěra a sebedůvěra
 • styly leadershipu
  Možná nevíte, že…

Tento kurz probíhá již mnoho let jako součást dlouhodobého programu osobnostního rozvoje Emoční leadership.  Pomohl již stovkám ředitelům, manažerům, majitelům – leaderům špičkových českých firem k dosažení zásadního nárůstu kvality jejich leadershipu, čímž se celkově zvýšila kvalita jejich života a práce.    Pokud i vy jdete touto cestou zásadní pozitivní změny, můžete po tomto tréninku/1 modulu dále pokračovat v dlouhodobém programu.

Jak kurz probíhá
 • Na tréninku si ukážeme, jak vést člověka celostním způsobem a efektivně podporovat proces tvoření.
 • Poznáte a pochopíte mapu orientace v charakteristickém vnitřním prostředí lidí.
 • Uchopíte kompletní strukturu své osobnosti a její silné a slabé stránky.
 • Dostanete upřímnou, přesnou a osobní zpětnou vazbu.
 • Získáte konkrétní tipy rozvoje své osobnosti i rozvoje osobnosti lidí ve vašich týmech – nástroj dlouhodobého rozvoje.
 • Budete vedeni k výraznému nárůstu sebeuvědomění.
 • Cesta kultivace osobnosti je individuálně směrována pro přímou podporu vašich manažerských dovedností.
 • Poznáte dominanci vnitřních motivů svého stylu chování a stylů ostatních – zlepšíte motivaci.
 • Získáte dva konkrétní kroky podpory rozvoje i po ukončení kurzu. Možnost jak dále rozvíjet sebe i lidi kolem v denní praxi života.
 

Cieľová skupina

Získáte návod k lepšímu sebevedení a vedení lidí díky poznání jejich vnitřní motivace. Naučíte se celostnímu přístupu k rozvoji sebe i lidí kolem vás. Navyšte svou osobní emoční inteligenci zevnitř ven! Poznejte své charakterové návyky na úrovni emocí a myšlení, projevující se v chování a vašich výsledcích.

Kontaktná osoba

Mgr. Šárka Pojerová
+420 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz

Organizátor
Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena