Kurz: Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem II

Popis kurzu

Proč zvolit tento program Zaujal vás trénink Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem I a chcete ještě více do hloubky využít získaný potenciál poznání?

 • Potřebujete si více do hloubky uvědomit a poznat svůj přirozený osobnostní talent a naučit se ho zralým způsobem využít v každodenním životě?
 • Vnímáte, že jsou situace, kdy se neprojevíte dostatečně vhodně s ohledem na situaci a lidi kolem?
 • Ještě stále se vám zdá, že si s některými „typy“ lidí kolem vás nevíte rady?
 • Potřebujete konkrétní tipy, jak „trénovat“ své přirozené dary a odložit nezralé a omezující projevy?
 • Chcete udělat zásadní bod obratu a uvolnit svůj přirozený potenciál?
Pokud jste na některé otázky odpověděli ano, pak je tady připraven další jedinečný zážitek pro vás! Průměrný manažer toho více ví o technologiích, které využívá, než o člověku. Klíčem úspěchu ale přesto zůstává člověk. Přijďte s námi poznat hlouběji charakter sebe sama i lidí kolem, aby setkání s vaší zralou osobností bylo krásnou „hrou“, která vás a ostatní motivuje a inspiruje. Komu je program určen

Program je primárně určený pro absolventy programu „Vedení a osobní rozvoj s ennnagramem“ a dlouhodobého programu „Emoční leadership“. Vychází z požadavků a potřeb těchto absolventů. Je určen především pro lidi, kteří mají zájem podpořit svůj růst, poznávat sebe sama i lidi kolem a zlepšovat s nimi vztahy. Intenzivní tréninkový zážitkový program je určený manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, ale zároveň i specialistům. Vhodný je pro všechny, kteří chtějí rozvíjet osobnostní potenciál u sebe a lidí ve svém okolí.

Témata
 • Hluboký vhled do devíti charakterů osobností u sebe, rodiny a týmu
 • Intenzivní zážitek představení charakterů a jejich cesty rozvoje
 • Pochopení ztráty typické přirozené kvality osobnostních charakterů
 • Obranné reakce typů v akci:
  • Největší problémy, které činím sám sobě
  • Největší potíže, které působím svému okolí
  • Uvolnění obranných reakcí pro rozvoj potenciálu
 • Projevy energie typů prostřednictvím instinktivních podtypů – rozdíly v chování
  • Pochopení největší citlivosti
  • Nalezení cesty harmonie a zralého naplnění potřeb
 • Přijetí rozdílů a vzájemná podpora spolupráce
 • Klíčové body obratu rozvoje a konkrétní akce k seberozvoji a podpoře rozvoje
Možná nevíte, že…

… návod k „obsluze“ kolegů v týmu a rodiny zlepšuje kvalitu spolupráce a vztahů.… návod k „obsluze“ sebe sama výrazně posunuje vaše manažerské a leaderovské schopnosti.… pokud se vám podaří plně využít potenciálu, dosáhnete se svým týmem daleko lepších výsledků v kratším čase. 

Jak program probíhá? Jednotlivá témata jsou vzájemně provázaná, což podporuje jejich pochopení a využití v praxi. V rámci dávkovaného učení navážeme na již získané poznatky a zaměříme se jejich užívání v praxi. 
 • Zreflektujeme dosavadní pochopení jednotlivých charakterů v praxi.
 • Budeme sdílet a dále rozvíjet své zkušenosti z programu Vedení a osobní rozvoj s enneagramem I. 
  • Získáte poznatky z cesty rozvoje charakterů formou sdílení dlouholetých hlubokých zkušeností z transformačního koučinku.
  • Obohatíte se o osobní výpovědi představitelů jednotlivých charakterů a získáte jejich přímou zkušenost s vlastním rozvojem a typickými interakcemi ve spolupráci. 
  • Formou tréninku budeme všechny poznatky zasazovat do praktického života. 
  • V závěru si nastavíte přesný a konkrétní plán rozvoje svých přirozených charakterových da­rů.
Související kurzy

Vstupním předpokladem pro tento program je absolvování kurzu Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem I, nebo dlouhodobého programu Emoční leadership.Cieľová skupina

Prohlubujte poznání a trénujte své přirozené dary. Odložte bloky nebo omezení, které v návykové podobě brzdí uvolnění vašeho potenciálu. Získejte zážitek z cesty ke zralosti lidských charakterů.Kontaktná osoba

Mgr. Šárka Pojerová
+420 603 711 594
sarka.pojerova@shine.cz


Organizátor