Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • zvládnuť etapy vyjednávania
 • poznať vyjednávacie stratégie a taktiky
 • ovládať prácu s námietkami a argumentáciu
 • uvedomiť si svoje silné, ale aj rozvojové miesta vo vyjednávaní
 • poznať tipy a triky pri vyjednávaní
 • zvládať nečisté triky a manipulácie pri vyjednávaní

Cieľová skupina

Manažéri, riadiaci pracovníci, predajcovia, korporátni vyjednávači, pracovníci štátnej a verejnej správy, pracovníci prvého kontaktu so zákazníkmi – verejnosťou, hovorcovia, zástupcovia odborov alebo neziskových organizácií, pedagógovia a všetci, ktorých táto problematika zaujíma.

Obsahová náplň

Čo je to vyjednávanie

 • osobné a korporátne podmienky pre efektívne vyjednávanie
 • neverbálna komunikácia a ostatné komunikačné nástroje (porozumenie a využitie neverbálnych signálov, navodenie atmosféry, ktorá vedie k vyjednávaciemu cieľu)
 • nastavovanie podmienok pre vyjednávanie
 • imidž vyjednávača

Postoje pri vyjednávaní

 • súperenie/spojenectvo
 • indikátory postojov
 • prínosy a riziká postojov
 • poznanie vlastného preferovaného štýlu pri vyjednávaní

Vyjednávacie stratégie a taktiky

 • príprava na vyjednávanie
 • zásady principiálneho vyjednávania
 • typy zákazníkov, povaha, spôsob jednania
 • odhalenie vlastných silných a slabých stránok pri vyjednávaní

Triky a metódy vyjednávačov

 • obrana proti manipulácii zo strany partnera
 • tipy a triky pri vyjednávaní
 • ústupky ako nástroj vyjednávania – ako na ne
 • boj s mŕtvym bodom
 • správanie počas vyjednávania
 • odmietanie neprijateľných požiadaviek zo strany zákazníka
 • prekonanie námietok a kritiky, hnevu, agresivity
 • presvedčovanie, logika, argumentácia, zvládanie námietok – ako byť presvedčivý
 • vyjednávanie o výhodných podmienkach
 • konflikt a jeho pochopenie, zdroje konfliktu, fázy konfliktov, možnosti riešenia konfliktu, konflikt ako súperenie a jeho dôsledky, konflikt ako spolupráca pri hľadaní riešenia
 • umlčanie agresívneho oponenta

Etapy vyjednávania

 • jednotlivé chronologické kroky pri vyjednávaní od prípravy po uzavretie a vyhodnotenie
 • výsledok vyjednávania – ukazovateľ vhodne alebo nevhodne vedeného vyjednávania
 • príprava a hranie rolí (nácvik vyjednávacích zručností)

Lektor:
Mgr. Gabriela Jankovičová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

12.03.2018 - 13.03.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)