Kurz: Interní auditor kvality

Popis kurzu

Seznámení s požadavky normy ISO 9001:2015 na systém zabezpečování kvality a požadavky normy ISO 19011:2011. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit, dle požadavků normy ISO 19011:2011 tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.Obsah kurzu

 • Požadavky na systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 a jeho prověřování dle normy ISO 19011:2011,
 • Typy auditů,
 • Řízení programu auditů,
 • Činnosti při auditu,
 • Příprava auditu a dotazníku,
 • Provedení auditu,
 • Závěry z auditu,
 • Dokumentace auditu,
 • Taktika a technika auditování,
 • Psychologie auditu,
 • Praktické zkušenosti,
 • Dokumentace systému managamentu kvality.Cieľová skupina

Těm, kteří jsou a nebo budou pověření prováděním interních auditů systému kvality podle normy ISO 9001:2015 a ISO 19011:2011. Těm, kteří se chtějí teoreticky i prakticky seznámit s uvedenými normami a komplexní metodikou provádění interních auditů.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 7 650 Kč bez DPH (9 257 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 6 120 Kč (7 405 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Kvapilová Jana
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor