Kurz: Doškolení interních auditorů kvality

Popis kurzu

Seznámení s požadavky normy ISO 9001 a ISO 19011, s novými metodami a přístupy k internímu auditu, včetně procesního a s praktickými příklady.Obsah kurzu

Přehled a filozofie norem řady ISO 9000, požadavky normy ISO 9001, požadavky normy ISO 19011, Procesní model, základní principy procesního přístupu, sled procesů pro auditování, auditorské činnosti, Případové studie – audit procesu, Interní audit jako prostředek pro vyhledávání potenciálu pro neustálé zlepšování.Cieľová skupina

Interním auditorům, kteří si potřebují po třech letech praxe občerstvit požadavky a nové trendy v oblasti platné normy ISO 9001, způsoby a metodiku auditování dle normy ISO 19011a chtějí se seznámit s novými trendy a poznatky v oblasti systémů managementu kvality a novými technikami auditování.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 4 540,00 Kč bez DPH (5 448 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 3 630,00 Kč bez DPH (4 356 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor