Kurz: Interní auditor EMS

Popis kurzu

Seznámíte se s požadavky normy ISO 14 001 na systém environmentálního managementu. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.Obsah kurzu

Životní prostředí a normativní základ EMS

  • terminologie, hlavní problémy životního prostředí, vývoj strategií managementu životního prostředí, soubor norem, výklad normy ISO 14 001 z pohledu interního auditora.

Cíle interních auditů

  • typy auditů, postup přípravy, audit dokumentace, prvku, procesu, systému, cíle auditu.

Techniky komunikace

  • zahájení a úvodní pohovor, auditní tým, vlastnosti auditora, prověřovaný pracovník, předávání informací, technika kladení otázek, ukončení auditu.

Legislativa

  • základní právní požadavky týkající se životního prostředí všeobecně, nakládání s odpady, nakládání s vodami, nakládání s chemikáliemi, ochrany ovzduší, integrovaný registr znečišťování, integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.

Dokumentace interního auditu

  • protokol z auditu, klasifikace neshod, dokumentace neshod, opatření k nápravě a prevenci, ověřování opatření k nápravě z předchozích záznamů (protokolů), účinnost opatření z interních auditů a zkušenosti z praxe.Cieľová skupina

Především pracovníkům organizací, které zavádějí nebo mají zavedený systém environmentálního managementu.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 7 180,00 Kč bez DPH (8 616 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 740,00 Kč bez DPH (6 888 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor