Praha 1- Staré Město

Interní auditor BOZP

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Novotného lávka 5, Praha 1
 • Cena: 6 946 Kč (5 740 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena pro nečleny: 7 180,00 Kč bez DPH (8 616 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 740,00 Kč bez DPH (6 888 Kč včetně DPH)
 • Organizátor: Česká společnost pro jakost
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seznámíte se základními požadavky právních předpisů k BOZP, seznámíte se s požadavky směrnice OHSAS 18001:1999 pro management BOZP a normy ISO 19011:2002 pro auditování, naučíte se plánovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení společnosti při zlepšování systému managementu BOZP.

Cieľová skupina

Kurz je určen pracovníkům, kteří se podílí na implementaci a udržování SMBOZP, interním auditorům, bezpečnostním technikům, zástupcům zaměstnanců pro záležitosti BOZP, poradcům v BOZP, personalistům a dalším pracovníkům kteří mají vazbu na oblast BOZP.

Obsahová náplň

 • současná situace v oblasti řízení BOZP, včetně vazby na státní správu a EU
 • zopakování hlavních zásad vyplývajících z právních a ostatních předpisů k BOZP
 • výklad směrnice OHSAS 18001 z pohledu interního auditora a z pohledu prověřované strany; včetně zásad stanovených pro Bezpečný podnik
 • výklad normy ISO 19011:2011, včetně terminologie, psychologie auditu a příkladů z praxe
 • činnosti auditora při interní a externí prověrce (plán, organizace, taktika a dokumentace), včetně způsobu auditování integrovaného systému (kvalita, environment)
 • modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, praktické zkušenosti z prověrek a konzultace k probraným tématům
 • závěrečný test pro vlastní ověření získaných znalostí

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Kvapilová
tel:
+420 221 082 *** zobraziť

email:
kvapilova@... zobraziť


Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 221 082 *** zobraziť

email:
sekretariat@... zobraziť

web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)