NOVÉ POVINNOSTI A ÚLOHY OBCE V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI ( ZMENY V LEGISLATÍVE ÚČINNÉ OD 1.1.2016 A 1.1.2017)

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Informovať o nových povinnostiach a úlohách obce v oblasti ochrany pred požiarmi kvôli zmenám v legislatíve účinným od 1.1.2016 a 1.1.2017

Cieľová skupina

  • pre zástupcov obcí, starostov obcí, preventivárov požiarnej ochrany obce, technikov a špecialistov požiarnej ochrany, odbornú verejnosť

Obsahová náplň

Lektor: mjr. Ing. Marek Zajíček – vedúci oddelenia požiarnej prevencie KR HAZZ Nitra

9.00 – 12.00 hod.

Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi realizovaných obcou:

výkon preventívnych protipožiarnych kontrol obsahová náplň protipožiarnych kontrol zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi a vyhláške o požiarnej prevencii v súvislosti s danou problematikou rozhodovací proces smerujúci voči fyzickým osobám a právnickým osobám (procesný postup)

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi v dôsledku zmien vyplývajúcich z noviel zákona o ochrane pred požiarmi a vyhlášky o požiarnej prevencii

12.00 – 12.30 hod. Obed

Lektor: plk. Mgr. Norbert Záležák – vedúci oddelenia operačno-technického KR HAZZ Nitra

12.30 – 15.00 hod.

Nové a novelizované ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi a vyhlášky o hasičských jednotkách pri plnení úloh v oblasti zabezpečovania činností hasičských jednotiek v podmienkach obcí:

Hasičské jednotky Vnútorná organizácia hasičských jednotiek, odborné služby Organizácia činnosti na mieste zásahu Odborná príprava Požiar, horenie, hasiace látky

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Rastislav Polák
tel: +421 37/791 02 19
mobil: +421 905 262 103
e-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 37/791 02 31, +421 902 920 860
mobil: +421 902 920 860
email: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape